Ký hiệu Bopomofo

Mở khóa vẻ đẹp của ngữ âm tiếng Quan Thoại bằng các ký hiệu Bopomofo! Khám phá một hệ thống chữ viết độc đáo đại diện cho các âm thanh trong tiếng Trung Quốc. Từ các phụ âm ban đầu đến các âm cuối, các ký hiệu này cung cấp một hướng dẫn hình ảnh cho phát âm chính xác, giúp việc học tiếng Quan Thoại trở nên dễ dàng và thú vị.

bopomofo

Bopomofo Letter B
Bopomofo Letter Bu
Bopomofo Final Letter P
Bopomofo Letter P
Bopomofo Letter M
Bopomofo Letter Im
Bopomofo Letter F
Bopomofo Letter V
Bopomofo Letter D
Bopomofo Final Letter T
Bopomofo Letter T
Bopomofo Letter N
Bopomofo Letter L
Bopomofo Letter G
Bopomofo Letter Gu
Bopomofo Final Letter K
Bopomofo Letter K
Bopomofo Letter Ng
Bopomofo Letter Ngg
Bopomofo Final Letter H
Bopomofo Letter H
Bopomofo Letter J
Bopomofo Letter Ji
Bopomofo Letter Q
Bopomofo Letter X
Bopomofo Letter Gn
Bopomofo Letter Zh
Bopomofo Letter Ch
Bopomofo Letter Sh
Bopomofo Letter R
Bopomofo Letter Z
Bopomofo Letter Zi
Bopomofo Letter C
Bopomofo Letter S
Bopomofo Letter A
Bopomofo Letter Ann
Bopomofo Letter O
Bopomofo Letter Onn
Bopomofo Letter Oo
Bopomofo Letter E
Bopomofo Letter Eh
Bopomofo Letter Ee
Bopomofo Letter Enn
Bopomofo Letter Ai
Bopomofo Letter Ainn
Bopomofo Letter Ei
Bopomofo Letter Au
Bopomofo Letter Aunn
Bopomofo Letter Ou
Bopomofo Letter An
Bopomofo Letter En
Bopomofo Letter Ang
Bopomofo Letter Ong
Bopomofo Letter Eng
Bopomofo Letter Am
Bopomofo Letter Om
Bopomofo Letter Er
Bopomofo Letter I
Bopomofo Letter Inn
Bopomofo Letter Innn
Bopomofo Letter U
Bopomofo Letter Unn
Bopomofo Letter Ir
Bopomofo Letter Iu

Độ chính xác phát âm

Các ký hiệu Bopomofo được sử dụng như một hệ thống phiên âm cực kỳ chính xác cho tiếng Trung Quốc, đại diện cho mỗi âm thanh bằng các ký tự riêng biệt, giúp người học đạt được phát âm chính xác và những sắc thái âm.

Đơn giản về chữ viết

Chữ viết trực quan và dễ hiểu của Bopomofo giúp quá trình học phát âm tiếng Trung Quốc trở nên đơn giản, là một công cụ tiếp cận dễ dàng cho người mới học và một tài nguyên quý giá cho những người muốn hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Biểu thị âm vần

Bopomofo duy nhất biểu thị bốn thanh trong tiếng Trung Quốc, cung cấp một gợi ý hình ảnh để người học nắm bắt và áp dụng những sự khác biệt về thanh, một khía cạnh quan trọng trong việc nắm vững phát âm tiếng Trung Quốc.

Liên kết với chữ Hán

Bopomofo thường được sử dụng cùng với chữ Hán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa phát âm và ngôn ngữ viết, giúp người học xây dựng một hiểu biết toàn diện về tiếng Trung Quốc.

Công cụ học tập

Các ký hiệu Bopomofo đóng vai trò là một công cụ học tập căn bản, đặc biệt là trong giáo dục Đài Loan, cung cấp một hệ thống tiêu chuẩn cho việc giảng dạy phát âm tiếng Trung Quốc, đóng góp vào quá trình học và giao tiếp hiệu quả.