Các Ký hiệu Độc đáo

Nâng cao hồ sơ chơi game và mạng xã hội của bạn bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu tuyệt vời của chúng tôi về các ký hiệu độc đáo. Hoàn hảo để làm nổi bật hồ sơ Instagram, Twitter, Discord của bạn hoặc bất kỳ mạng lưới nào khác mà bạn chọn! Hãy sáng tạo, nổi bật!

Mũi tên

Leftwards Arrow
Rightwards Arrow
Downwards Arrow
Upwards Arrow
North West Arrow
North East Arrow
South East Arrow
South West Arrow
Left Right Arrow
Up Down Arrow
Leftwards Arrow With Stroke
Rightwards Arrow With Stroke
Leftwards Wave Arrow
Rightwards Wave Arrow
Leftwards Two Headed Arrow
Upwards Two Headed Arrow
Rightwards Two Headed Arrow
Downwards Two Headed Arrow
Leftwards Arrow With Tail
Rightwards Arrow With Tail
Leftwards Arrow From Bar
Upwards Arrow From Bar
Rightwards Arrow From Bar
Downwards Arrow From Bar
Up Down Arrow With Base
Leftwards Arrow With Hook
Rightwards Arrow With Hook
Leftwards Arrow With Loop
Rightwards Arrow With Loop
Left Right Wave Arrow
Left Right Arrow With Stroke
Downwards Zigzag Arrow
Upwards Arrow With Tip Leftwards
Upwards Arrow With Tip Rightwards
Downwards Arrow With Tip Leftwards
Downwards Arrow With Tip Rightwards
Rightwards Arrow With Corner Downwards
Anticlockwise Top Semicircle Arrow
Clockwise Top Semicircle Arrow
North West Arrow to Long Bar
Leftwards Arrow to Bar Over Rightwards Arrow to Bar
Anticlockwise Open Circle Arrow
Clockwise Open Circle Arrow
Leftwards Harpoon With Barb Upwards
Leftwards Harpoon With Barb Downwards
Upwards Harpoon With Barb Rightwards
Upwards Harpoon With Barb Leftwards
Rightwards Harpoon With Barb Upwards
Rightwards Harpoon With Barb Downwards
Downwards Harpoon With Barb Rightwards
Downwards Harpoon With Barb Leftwards
Rightwards Arrow Over Leftwards Arrow
Upwards Arrow Leftwards of Downwards Arrow
Leftwards Arrow Over Rightwards Arrow
Leftwards Paired Arrows
Upwards Paired Arrows
Rightwards Paired Arrows
Downwards Paired Arrows
Leftwards Harpoon Over Rightwards Harpoon
Rightwards Harpoon Over Leftwards Harpoon
Leftwards Double Arrow With Stroke
Left Right Double Arrow With Stroke
Rightwards Double Arrow With Stroke
Up Down Double Arrow
North West Double Arrow
North East Double Arrow
South East Double Arrow
South West Double Arrow
Leftwards Triple Arrow
Rightwards Triple Arrow
Leftwards Squiggle Arrow
Rightwards Squiggle Arrow
Upwards Arrow With Double Stroke
Downwards Arrow With Double Stroke
Leftwards Dashed Arrow
Upwards Dashed Arrow
Rightwards Dashed Arrow
Downwards Dashed Arrow
Leftwards Arrow to Bar
Rightwards Arrow to Bar
Leftwards White Arrow
Upwards White Arrow
Rightwards White Arrow
Downwards White Arrow
Upwards White Arrow From Bar
Projective
Perspective
Up Arrowhead Between Two Horizontal Bars
Return Symbol
Black Right-pointing Triangle
Lightning
Thunderstorm
Ascending Node
Descending Node
Conjunction
Opposition
Heavy Wide-headed Rightwards Arrow
Heavy South East Arrow
Heavy Rightwards Arrow
Heavy North East Arrow
Drafting Point Rightwards Arrow
Heavy Round-tipped Rightwards Arrow
Triangle-headed Rightwards Arrow
Heavy Triangle-headed Rightwards Arrow
Dashed Triangle-headed Rightwards Arrow
Heavy Dashed Triangle-headed Rightwards Arrow
Black Rightwards Arrow
Three-d Top-lighted Rightwards Arrowhead
Three-d Bottom-lighted Rightwards Arrowhead
Black Rightwards Arrowhead
Heavy Black Curved Downwards and Rightwards Arrow
Heavy Black Curved Upwards and Rightwards Arrow
Squat Black Rightwards Arrow
Heavy Concave-pointed Black Rightwards Arrow
Right-shaded White Rightwards Arrow
Left-shaded White Rightwards Arrow
Back-tilted Shadowed White Rightwards Arrow
Front-tilted Shadowed White Rightwards Arrow
Heavy Lower Right-shadowed White Rightwards Arrow
Heavy Upper Right-shadowed White Rightwards Arrow
Notched Lower Right-shadowed White Rightwards Arrow
Notched Upper Right-shadowed White Rightwards Arrow
Circled Heavy White Rightwards Arrow
White-feathered Rightwards Arrow
Black-feathered South East Arrow
Black-feathered Rightwards Arrow
Black-feathered North East Arrow
Heavy Black-feathered South East Arrow
Heavy Black-feathered Rightwards Arrow
Heavy Black-feathered North East Arrow
Teardrop-barbed Rightwards Arrow
Heavy Teardrop-shanked Rightwards Arrow
Wedge-tailed Rightwards Arrow
Heavy Wedge-tailed Rightwards Arrow
Open-outlined Rightwards Arrow
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Upwards
Arrow Pointing Rightwards Then Curving Downwards
Downwards Arrow With Corner Leftwards
Erase to the Right
Erase to the Left
X in a Rectangle Box
Rightwards White Arrow From Wall
Upwards White Arrow on Pedestal
Upwards White Arrow on Pedestal With Horizontal Bar
Upwards White Arrow on Pedestal With Vertical Bar
Up Down White Arrow
Upwards White Double Arrow
Upwards White Double Arrow on Pedestal
North West Arrow to Corner
South East Arrow to Corner
Right Arrow With Small Circle
Downwards Arrow Leftwards of Upwards Arrow
Leftwards Arrow With Vertical Stroke
Rightwards Arrow With Vertical Stroke
Left Right Arrow With Vertical Stroke
Leftwards Arrow With Double Vertical Stroke
Upwards Double Arrow
Downwards Double Arrow
South West Arrow and North West Arrow
North East Arrow and South East Arrow
North West Arrow and North East Arrow
South East Arrow and South West Arrow
South East Arrow Crossing North East Arrow
North East Arrow Crossing South East Arrow
Falling Diagonal Crossing North East Arrow
Rising Diagonal Crossing South East Arrow
North East Arrow Crossing North West Arrow
North West Arrow Crossing North East Arrow
Rising Diagonal Crossing Falling Diagonal
Falling Diagonal Crossing Rising Diagonal
Leftwards Open-headed Arrow
Rightwards Open-headed Arrow
Left Right Open-headed Arrow
Long Leftwards Squiggle Arrow
Long Rightwards Squiggle Arrow
Upwards Arrow With Horizontal Stroke
Downwards Arrow With Horizontal Stroke
Rightwards Arrow With Double Vertical Stroke
Left Right Arrow With Double Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow With Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow With Double Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Double Vertical Stroke
Leftwards Arrow With Tail With Vertical Stroke
Rightwards Arrow With Tail With Vertical Stroke
Leftwards Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Rightwards Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow From Bar
Rightwards Two-headed Arrow From Bar
Leftwards Two-headed Arrow With Tail
Rightwards Two-headed Arrow With Tail
Leftwards Two-headed Triple Dash Arrow
Rightwards Two-headed Triple Dash Arrow
Leftwards Two-headed Arrow With Tail With Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Tail With Vertical Stroke
Leftwards Two-headed Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Rightwards Two-headed Arrow With Tail With Double Vertical Stroke
Leftwards Arrow to Black Diamond
Rightwards Arrow to Black Diamond
Leftwards Arrow From Bar to Black Diamond
Rightwards Arrow From Bar to Black Diamond
North West and South East Arrow
North East and South West Arrow
North West Arrow With Hook
North East Arrow With Hook
South East Arrow With Hook
South West Arrow With Hook
Leftwards Arrow With Tip Downwards
Rightwards Arrow With Tip Downwards
Leftwards Arrow With Tip Upwards
Rightwards Arrow With Tip Upwards
Arrow Pointing Downwards Then Curving Leftwards
Arrow Pointing Downwards Then Curving Rightwards
Rightwards Arrow Above Short Leftwards Arrow
Leftwards Arrow Above Short Rightwards Arrow
Short Rightwards Arrow Above Leftwards Arrow
Equals Sign Above Leftwards Arrow
Equals Sign Above Rightwards Arrow
Less-than Above Leftwards Arrow
Greater-than Above Rightwards Arrow
Leftwards Arrow Above Reverse Almost Equal To
Rightwards Arrow Above Reverse Almost Equal To
Leftwards Arrow Above Almost Equal To
Rightwards Arrow Above Almost Equal To
Reverse Tilde Operator Above Leftwards Arrow
Reverse Tilde Operator Above Rightwards Arrow
Tilde Operator Above Leftwards Arrow
Tilde Operator Above Rightwards Arrow
Leftwards Arrow Above Reverse Tilde Operator
Rightwards Arrow Above Reverse Tilde Operator
Leftwards Arrow Above Tilde Operator
Rightwards Arrow Above Tilde Operator
Leftwards Arrow With Plus Below
Rightwards Arrow With Plus Below
Subset Above Rightwards Arrow
Superset Above Leftwards Arrow
Left Arrow With Small Circle
Left Right Arrow Through Small Circle
Leftwards Arrow Through X
Rightwards Arrow Through X
Left Arrow With Circled Plus
Right Arrow With Circled Plus
Leftwards Arrow Through Less-than
Rightwards Arrow Through Greater-than
Leftwards Arrow Through Subset
Rightwards Arrow Through Superset
Upwards Two-headed Arrow From Small Circle
Right Double Arrow With Rounded Head
Wave Arrow Pointing Directly Left
⬿
Wave Arrow Pointing Directly Right
Left Barb up Right Barb Down Harpoon
Left Barb Down Right Barb up Harpoon
Up Barb Right Down Barb Left Harpoon
Up Barb Left Down Barb Right Harpoon
Left Barb up Right Barb up Harpoon
Up Barb Right Down Barb Right Harpoon
Left Barb Down Right Barb Down Harpoon
Up Barb Left Down Barb Left Harpoon
Leftwards Harpoon With Barb up to Bar
Rightwards Harpoon With Barb up to Bar
Upwards Harpoon With Barb Right to Bar
Downwards Harpoon With Barb Right to Bar
Leftwards Harpoon With Barb Down to Bar
Rightwards Harpoon With Barb Down to Bar
Upwards Harpoon With Barb Left to Bar
Downwards Harpoon With Barb Left to Bar
Leftwards Harpoon With Barb up From Bar
Rightwards Harpoon With Barb up From Bar
Upwards Harpoon With Barb Right From Bar
Downwards Harpoon With Barb Right From Bar
Leftwards Harpoon With Barb Down From Bar
Rightwards Harpoon With Barb Down From Bar
Upwards Harpoon With Barb Left From Bar
Downwards Harpoon With Barb Left From Bar
Leftwards Harpoon With Barb up Above Leftwards Harpoon With Barb Down
Rightwards Harpoon With Barb up Above Rightwards Harpoon With Barb Down
Upwards Harpoon With Barb Left Beside Upwards Harpoon With Barb Right
Downwards Harpoon With Barb Left Beside Downwards Harpoon With Barb Right
Leftwards Harpoon With Barb up Above Rightwards Harpoon With Barb Up
Rightwards Harpoon With Barb up Above Leftwards Harpoon With Barb Up
Leftwards Harpoon With Barb Down Above Rightwards Harpoon With Barb Down
Rightwards Harpoon With Barb Down Above Leftwards Harpoon With Barb Down
Upwards Harpoon With Barb Left Beside Downwards Harpoon With Barb Right
Downwards Harpoon With Barb Left Beside Upwards Harpoon With Barb Right
Leftwards Harpoon With Barb up Above Long Dash
Rightwards Harpoon With Barb up Above Long Dash
Leftwards Harpoon With Barb Down Below Long Dash
Rightwards Harpoon With Barb Down Below Long Dash
Leftwards Double Dash Arrow
Rightwards Double Dash Arrow
Leftwards Triple Dash Arrow
Rightwards Triple Dash Arrow
Leftwards Arrow With Dotted Stem
Rightwards Arrow With Dotted Stem
Long Leftwards Arrow
Long Rightwards Arrow
Long Left Right Arrow
Leftwards Black Arrow
Upwards Black Arrow
Downwards Black Arrow
North East Black Arrow
North West Black Arrow
South East Black Arrow
South West Black Arrow
Left Right Black Arrow
Up Down Black Arrow
Left Right White Arrow
North East White Arrow
North West White Arrow
South East White Arrow
South West White Arrow
Long Leftwards Arrow From Bar
Long Rightwards Arrow From Bar
Upwards Arrow to Bar
Downwards Arrow to Bar
Leftwards Arrow-tail
Rightwards Arrow-tail
Leftwards Double Arrow-tail
Rightwards Double Arrow-tail
Left Fish Tail
Right Fish Tail
Up Fish Tail
Down Fish Tail
⥿
Top Arc Clockwise Arrow With Minus
Top Arc Anticlockwise Arrow With Plus
Lower Right Semicircular Clockwise Arrow
Lower Left Semicircular Anticlockwise Arrow
⤿
Right-side Arc Clockwise Arrow
Top Arc Anticlockwise Arrow
Left-side Arc Anticlockwise Arrow
Bottom Arc Anticlockwise Arrow
Anticlockwise Closed Circle Arrow
Clockwise Closed Circle Arrow
Anticlockwise Gapped Circle Arrow
Clockwise Gapped Circle Arrow
Three Leftwards Arrows
Long Leftwards Double Arrow
Long Rightwards Double Arrow
Long Left Right Double Arrow
Leftwards Double Arrow With Vertical Stroke
Rightwards Double Arrow With Vertical Stroke
Left Right Double Arrow With Vertical Stroke
Leftwards Double Arrow From Bar
Rightwards Double Arrow From Bar
Upwards Triple Arrow
Downwards Triple Arrow
Leftwards Double Arrow
Rightwards Double Arrow
Left Right Double Arrow
Three Rightwards Arrows
Leftwards Quadruple Arrow
Rightwards Quadruple Arrow
Upwards Quadruple Arrow
Downwards Quadruple Arrow
Bow and Arrow
🏹
Heart With Arrow
💘

Sao chổi

White Star
Black Star
White Small Star
Open Centre Black Star
Stress Outlined White Star
Pinwheel Star
Shadowed White Star
Star Operator
Black Small Star
Outlined Black Star
Heavy Outlined Black Star
White Four Pointed Star
Black Four Pointed Star
Black Centre White Star
Apl Functional Symbol Circle Star
Circled White Star
Circled Open Centre Eight Pointed Star
Six Pointed Black Star
Eight Pointed Black Star
Eight Pointed Pinwheel Star
Eight Pointed Rectilinear Black Star
Heavy Eight Pointed Rectilinear Black Star
Twelve Pointed Black Star
Eight Teardrop-spoked Propeller Asterisk
Four Teardrop-spoked Asterisk
Four Club-spoked Asterisk
Four Balloon-spoked Asterisk
Heavy Four Balloon-spoked Asterisk
Heavy Sparkle
Teardrop-spoked Asterisk
Open Centre Teardrop-spoked Asterisk
Open Centre Asterisk
Balloon-spoked Asterisk
Heavy Teardrop-spoked Asterisk
Heavy Asterisk
Heavy Eight Teardrop-spoked Propeller Asterisk
Heavy Teardrop-spoked Pinwheel Asterisk
Sixteen Pointed Asterisk
Canadian Syllabics Tth
Low Asterisk
Two Asterisks Aligned Vertically
Asterism
Tibetan Sign Rdel Nag Gsum
Star Equals
Arabic Start of Rub El Hizb
۞
Sparkles
Glowing Star
🌟
White Medium Star
Eight Pointed Black Star (Emoji)
Six Pointed Star With Middle Dot
🔯
Shooting Star
🌠
Night With Stars
🌃
Snowflake
Black Florette
White Florette
Six Petalled Black and White Florette
Eight Petalled Outlined Black Florette
Tight Trifoliate Snowflake
Heavy Chevron Snowflake

Trái tim

White Heart Suit
Black Heart Suit
Heavy Black Heart
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament
Floral Heart
Rotated Floral Heart Bullet
Rotated Heavy Black Heart Bullet
Bengali Letter O
Georgian Letter Don
Georgian Letter Ghan
Extended Arabic-indic Digit Five
۵
Yellow Heart
💛
Orange Heart
🧡
Heavy Black Heart (Emoji)
❤️
Black Heart Suit (Emoji)
♥️
Purple Heart
💜
Blue Heart
💙
Green Heart
💚
White Heart
🤍
Brown Heart
🤎
Black Heart
🖤
Heart on Fire
❤️‍🔥
Broken Heart
💔
Mending Heart
❤️‍🩹
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament (Emoji)
❣️
Two Hearts
💕
Revolving Hearts
💞
Growing Heart
💗
Beating Heart
💓
Sparkling Heart
💖
Heart With Arrow
💘
Heart With Ribbon
💝
Couple With Heart
💑
Couple With Heart: Man, Man
👨‍❤️‍👨
Couple With Heart: Woman, Man
👩‍❤️‍👨
Couple With Heart: Woman, Woman
👩‍❤️‍👩
Heart Decoration
💟
Love Letter
💌
Love Hotel
🏩

Hoa và tuyết tơ

Black Florette
White Florette
Six Petalled Black and White Florette
Eight Petalled Outlined Black Florette
Vai Syllable ZA
Vai Syllable Zha
Cyrillic Letter Multiocular O
Javanese Left Rerenggan
Javanese Right Rerenggan
Flower
Egyptian Hieroglyph M002
𓆰
Egyptian Hieroglyph M003
𓆱
Egyptian Hieroglyph M009
𓆸
Egyptian Hieroglyph M010
𓆹
Egyptian Hieroglyph M034
𓇣
Egyptian Hieroglyph M028a
𓇚
Egyptian Hieroglyph M016a
𓇊
Egyptian Hieroglyph M026
𓇗
Egyptian Hieroglyph R020
𓋇
Egyptian Hieroglyph A066
𓁋
Egyptian Hieroglyph B009
𓁙
White Flower
💮
Fleur-de-Lis
Blossom
🌼
Sunflower
🌻
Rosette
🏵️
Cherry Blossom
🌸
Tulip
🌷
Hibiscus
🌺
Rose
🌹
Bouquet
💐
Wilted Flower
🥀
Seedling
🌱
Shamrock
Four Leaf Clover
🍀
Tanabata Tree
🎋
Palm Tree
🌴
Deciduous Tree
🌳
Evergreen Tree
🌲
Christmas Tree
🎄
House With Garden
🏡
Snowflake
Heavy Chevron Snowflake
Tight Trifoliate Snowflake
Snowflake (Emoji)
❄️
Egyptian Hieroglyph M042
𓇬
Four Balloon-spoked Asterisk
Sparkle
Heavy Sparkle
Four Club-spoked Asterisk
Heavy Four Balloon-spoked Asterisk
Open Centre Teardrop-spoked Asterisk
Teardrop-spoked Asterisk
Balloon-spoked Asterisk
Flower Punctuation Mark
Eight Teardrop-spoked Propeller Asterisk
Heavy Eight Teardrop-spoked Propeller Asterisk
Heavy Teardrop-spoked Asterisk
Heavy Teardrop-spoked Pinwheel Asterisk
Sparkle (Emoji)
❇️
Sparkles
Sparkling Heart
💖
Firework Sparkler
🎇

Kiểm tra dấu chấm

Ballot Box With Check
Not Check Mark
Check Mark
Heavy Check Mark
✔︎
Check Mark Emoji
✔️
Square Root
Circled Ideograph Correct
Ballot Box With Check Emoji
☑️
White Heavy Check Mark
Heavy Large Circle
⭕️
Hundred Points Symbol
💯
Thumbs up Sign
👍
Ballot Box With X
Saltire
Box Drawings Light Diagonal Cross
Hangzhou Numeral Five
Circled Multiplication Sign With Circumflex Accent
Heavy Ballot X
Ballot X
Hangzhou Numeral Four
Multiplication Sign in Double Circle
Multiplication Sign in Triangle
Cross Mark
Negative Squared Cross Mark
Person Gesturing No
🙅
Woman Gesturing No
🙅‍♀️
Man Gesturing No
🙅‍♂️
Thumbs Down Sign
👎
Squared NG
🆖
No Entry Sign
🚫
No Entry
⛔️
Octagonal Sign
🛑
No Bicycles
🚳
Do Not Litter Symbol
🚯
No Mobile Phones
📵
No One Under Eighteen Symbol
🔞
No Pedestrians
🚷
No Smoking Symbol
🚭
Non-potable Water Symbol
🚱

Kinh doanh

Copyright Sign
©
Registered Sign
®
Sound Recording Copyright
Trade Mark Sign
Service Mark
Telephone Sign
Numero Sign
Pilcrow Sign
Section Sign
§
Account Of
Addressed to the Subject
Aktieselskab
Cada Una
Care Of
Per Mille Sign
Per Ten Thousand Sign
Lower Blade Scissors
Black Scissors
Upper Blade Scissors
White Scissors
Lower Right Pencil
Pencil
Upper Right Pencil
White Nib
Black Nib
✒︎
Writing Hand
Envelope
Tape Drive
Telephone Location Sign
Black Telephone
White Telephone
Keyboard
Airplane

Tiền tệ

Afghani Sign
؋
Austral Sign
Baht Sign
฿
Bitcoin Sign
Cedi Sign
Cent Sign
¢
Cent Sign (Fullwidth)
Colon Sign
Cruzeiro Sign
Dogecoin Sign
Ð
Dollar Sign
$
Dollar Sign (Fullwidth)
Dollar Sign (Emoji)
💲
Dong Sign
Drachma Sign
Ethereum Sign
Ξ
Euro Sign
Euro-currency Sign
Florin Sign
ƒ
French Franc Sign
Ganda Mark (Bengali)
German Mark Sign
German Penny Sign
Guarani Sign
Hryvnia Sign
Ioti Sign
M
Kip Sign
Lek Sign, Lempira Sign
L
Lira Sign
Litecoin Sign
Ł
Livre Tournois Sign
Manat Sign
Mill Sign
Naira Sign
New Sheqel Sign
Peseta Sign
Peso Sign
Pound Sign
£
Pound Sign (Fullwidth)
Pula Sign
P
Quetzal Sign
Q
Rand Sign
R
Rial Sign
Riel Sign
Ruble Sign
Rupee Mark (Bengali)
Rupee Mark (North Indic)
Rupee Sign
Rupee Sign (Bengali)
Rupee Sign (Gujarati)
Rupee Sign (Indian)
Rupee Sign (Tamil)
Shilling Sign
S
Square Yuan
Tenge Sign
Tezos Sign
Tugrik Sign
Won (Korean)
Won Sign
Won Sign (Fullwidth)
Yen (Japanese)
Yen Sign, Yuan Sign
¥
Yen Sign, Yuan Sign (Fullwidth)
Yuan (Simplified Chinese)
Yuan (Traditional Chinese)
Currency Sign
¤
Currency Exchange
💱
Banknote With Dollar Sign
💵
Banknote With Yen Sign
💴
Banknote With Euro Sign
💶
Banknote With Pound Sign
💷

Kí hiệu cười

Black Smiling Face
White Smiling Face
White Frowning Face
Postal Mark Face
Circled Katakana Tu
Katakana Letter Tu
Katakana Letter Du
Katakana Letter Small Tu
Circled Katakana Si
Katakana Letter Si
Vertical Kana Repeat With Voiced Sound Mark
Vertical Kana Repeat With Voiced Sound Mark Upper Half
Cyrillic Capital Letter Barred O With Diaeresis
Ӫ
Apl Functional Symbol Circle Diaeresis
Apl Functional Symbol Del Diaeresis
Apl Functional Symbol Greater-than Diaeresis
Apl Functional Symbol Jot Diaeresis
Apl Functional Symbol Star Diaeresis
Apl Functional Symbol Tilde Diaeresis
Arabic Letter Teh
ت
Arabic Letter Teheh Isolated Form
Cyrillic Capital Letter Izhitsa With Double Grave Accent
Ѷ
Greek Small Letter Omega With Dasia and Varia
Greek Small Letter Omicron With Dasia and Varia
Greek Small Letter Sampi
ϡ
Greek Small Letter Upsilon With Dasia and Oxia
Latin Capital Letter U With Diaeresis
Ü
Latin Small Letter U With Diaeresis
ü
Yi Syllable Njyp
Yi Syllable KE
Yi Syllable Kex
Yi Syllable Vy
Yi Syllable Hxuop
Yi Syllable Jjop
Yi Syllable Jjuo
Yi Syllable Jjuox
Yi Syllable Nzyr
Yi Syllable Nzyrx

Tích hợp dễ dàng

Sao chép và dán biểu tượng thú vị một cách mượt mà vào hồ sơ chơi game và mạng xã hội của bạn. Cho dù là Instagram, Twitter, Discord hoặc bất kỳ nền tảng nào khác - các biểu tượng của chúng tôi là phổ biến và dễ tích hợp. Chỉ cần sao chép và dán để nâng cao phong cách hồ sơ của bạn!

Nâng cao hiện diện trên mạng xã hội

Trở thành một người nổi bật ngay lập tức trong vòng tròn mạng xã hội của bạn! Các biểu tượng thú vị của chúng tôi sẽ tăng cường cho hồ sơ Instagram, Twitter và Discord của bạn và khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn và thu hút mắt đối với người theo dõi của bạn.

Sử dụng linh hoạt

Các biểu tượng tinh tế, nghệ thuật và thú vị cho mọi nơi bạn cần. Tận dụng lựa chọn rộng lớn các biểu tượng độc đáo của chúng tôi để làm cho hiện diện kỹ thuật số của bạn trở nên hấp dẫn hơn. Không chỉ giới hạn trong hồ sơ Instagram, Twitter và Discord, hãy suy nghĩ xa hơn và sử dụng chúng ở bất kỳ nơi nào bạn có thể nghĩ đến!