Biểu tượng Đơn vị và Đo lường

Độ chính xác trong mọi đo lường với Biểu tượng Đơn vị và Đo lường! Khám phá bộ sưu tập đa dạng các biểu tượng đại diện cho các đơn vị khác nhau, từ độ dài đến nhiệt độ. Nâng cao nội dung kỹ thuật của bạn với các biểu tượng truyền tải đo lường chính xác, tăng cường độ rõ ràng và chính xác trong giao tiếp hình ảnh của bạn.

Đơn vị và Đo lường

Degree Celsius
Degree Fahrenheit
Superscript Zero
Latin Capital Letter K
K
Numero Sign
Ounce Sign
Prescription Take
Scruple
Square Am
Square Au
Square Bar
Square Bq
Square C Over Kg
Square Cal
Square Cc
Square Cd
Square Cm
Square Cm Cubed
Square Cm Squared
Square Co
Square Da
Square Db
Square Dl
Square Fm
Square Gb
Square Ghz
Square Gpa
Square Gy
Square Ha
Square Hp
Square Hpa
Square Hz
Square In
Square K Ohm
Square Ka
Square Kb
Square Kcal
Square Kg
Square Khz
Square Kk
Square Kl
Square Km
Square Km Capital
Square Km Cubed
Square Km Squared
Square Kpa
Square Kt
Square Kv
Square Kw
Square Lm
Square Ln
Square Log
Square Lx
Square M Cubed
Square M Ohm
Square M Over S
Square M Over S Squared
Square M Squared
Square Ma
Square Mb
Square Mb Small
Square Mg
Square Mhz
Square Mil
Square Ml
Square Mm
Square Mm Cubed
Square Mm Squared
Square Mol
Square Mpa
Square Ms
Square Mu A
Square Mu F
Square Mu G
Square Mu L
Square Mu M
Square Mu S
Square Mu V
Square Mu W
Square Mv
Square Mv Mega
Square Mw
Square Mw Mega
Square Na
Square Nf
Square Nm
Square Ns
Square Nv
Square Nw
Square Ov
Square Pa
Square Pa Amps
Square Pc
Square Pf
Square Ph
Square Pm
Square Ppm
Square Pr
Square Ps
Square Pv
Square Pw
Square Rad
Square Rad Over S
Square Rad Over S Squared
Square Sr
Square Sv
Square Thz
Square Wb
Ideographic Telegraph Symbol for January
Ideographic Telegraph Symbol for February
Ideographic Telegraph Symbol for March
Ideographic Telegraph Symbol for April
Ideographic Telegraph Symbol for May
Ideographic Telegraph Symbol for June
Ideographic Telegraph Symbol for July
Ideographic Telegraph Symbol for August
Ideographic Telegraph Symbol for September
Ideographic Telegraph Symbol for October
Ideographic Telegraph Symbol for November
Ideographic Telegraph Symbol for December
Ideographic Telegraph Symbol for Day One
Ideographic Telegraph Symbol for Day Two
Ideographic Telegraph Symbol for Day Three
Ideographic Telegraph Symbol for Day Four
Ideographic Telegraph Symbol for Day Five
Ideographic Telegraph Symbol for Day Six
Ideographic Telegraph Symbol for Day Seven
Ideographic Telegraph Symbol for Day Eight
Ideographic Telegraph Symbol for Day Nine
Ideographic Telegraph Symbol for Day Ten
Ideographic Telegraph Symbol for Day Eleven
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twelve
Ideographic Telegraph Symbol for Day Thirteen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Fourteen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Fifteen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Sixteen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Seventeen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Eighteen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Nineteen
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-one
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-two
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-three
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-four
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-five
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-six
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-seven
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-eight
Ideographic Telegraph Symbol for Day Twenty-nine
Ideographic Telegraph Symbol for Day Thirty
Ideographic Telegraph Symbol for Day Thirty-one
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Zero
Ideographic Telegraph Symbol for Hour One
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Two
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Three
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Four
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Five
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Six
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Seven
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Eight
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Nine
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Ten
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Eleven
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Twelve
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Thirteen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Fourteen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Fifteen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Sixteen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Seventeen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Eighteen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Nineteen
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Twenty
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Twenty-one
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Twenty-two
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Twenty-three
Ideographic Telegraph Symbol for Hour Twenty-four

Biểu diễn đơn vị toàn diện

Các ký hiệu Đơn vị và Ký hiệu đo lường cung cấp một bộ ký hiệu toàn diện đại diện cho các đơn vị đo lường khác nhau, từ độ dài và khối lượng đến nhiệt độ và thời gian, mang đến cho người dùng một bộ công cụ linh hoạt để truyền đạt các đo lường chính xác trong các ngữ cảnh khác nhau.

Sự rõ ràng trong dữ liệu trực quan

Các ký hiệu này giúp hình dung dữ liệu số một cách chính xác, đóng góp vào việc biểu diễn rõ ràng các đo lường trong biểu đồ, đồ thị và minh hoạ kỹ thuật, đảm bảo sự chính xác và rõ ràng trong giao tiếp kỹ thuật.

Chính xác trong giáo dục

Trong tài liệu giáo dục và tài liệu khoa học, các ký hiệu này là những công cụ không thể thiếu, hỗ trợ giảng viên và người học trong việc trình bày và hiểu các đơn vị đo lường đa dạng một cách chính xác.

Ứng dụng linh hoạt

Dù được sử dụng trong biểu đồ kỹ thuật, xuất bản khoa học hay trình bày giáo dục, các Ký hiệu Đơn vị và Ký hiệu Đo lường mang đến một ngôn ngữ hình ảnh phổ quát, tăng cường việc truyền đạt các đo lường chính xác qua các ngành kỹ thuật và khoa học khác nhau.

Sự nhất quán trong nội dung kỹ thuật

Việc tích hợp các ký hiệu này đảm bảo sự nhất quán trong nội dung kỹ thuật, cung cấp cho người dùng các biểu diễn chuẩn hóa của các đơn vị đo lường, thúc đẩy sự rõ ràng và tạo điều kiện cho giao tiếp chính xác trong đa dạng ngữ cảnh kỹ thuật.