Các ký tự bảng chữ cái Phiên Âm

Thống trị phát âm tiếng Mandarin với các ký tự bảng chữ cái Phiên Âm! Khám phá một tập hợp các ký tự đại diện cho âm thanh trong tiếng Trung Quốc. Từ ā đến zhè, những ký tự này cung cấp hướng dẫn phiên âm để phát âm chính xác, giúp người học đạt đến sự thành thạo trong ngôn ngữ. Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Mandarin của bạn với các ký tự bảng chữ cái Phiên Âm.

Bảng chữ cái Pinyin

Latin Capital Letter A
A
Latin Capital Letter A With Acute
Á
Latin Capital Letter A With Caron
Ǎ
Latin Capital Letter A With Grave
À
Latin Capital Letter A With Macron
Ā
Latin Capital Letter B
B
Latin Capital Letter C
C
Latin Capital Letter D
D
Latin Capital Letter E
E
Latin Capital Letter E With Acute
É
Latin Capital Letter E With Caron
Ě
Latin Capital Letter E With Grave
È
Latin Capital Letter E With Macron
Ē
Latin Capital Letter F
F
Latin Capital Letter G
G
Latin Capital Letter H
H
Latin Capital Letter I
I
Latin Capital Letter I With Acute
Í
Latin Capital Letter I With Caron
Ǐ
Latin Capital Letter I With Grave
Ì
Latin Capital Letter I With Macron
Ī
Latin Capital Letter J
J
Latin Capital Letter K
K
Latin Capital Letter L
L
Latin Capital Letter M
M
Latin Capital Letter N
N
Latin Capital Letter O
O
Latin Capital Letter O With Acute
Ó
Latin Capital Letter O With Caron
Ǒ
Latin Capital Letter O With Grave
Ò
Latin Capital Letter O With Macron
Ō
Latin Capital Letter P
P
Latin Capital Letter Q
Q
Latin Capital Letter R
R
Latin Capital Letter S
S
Latin Capital Letter T
T
Latin Capital Letter U
U
Latin Capital Letter U With Acute
Ú
Latin Capital Letter U With Caron
Ǔ
Latin Capital Letter U With Diaeresis
Ü
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Acute
Ǘ
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Caron
Ǚ
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Grave
Ǜ
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Macron
Ǖ
Latin Capital Letter U With Grave
Ù
Latin Capital Letter U With Macron
Ū
Latin Capital Letter W
W
Latin Capital Letter X
X
Latin Capital Letter Y
Y
Latin Capital Letter Z
Z
Latin Small Letter A
a
Latin Small Letter A With Acute
á
Latin Small Letter A With Caron
ǎ
Latin Small Letter A With Grave
à
Latin Small Letter A With Macron
ā
Latin Small Letter B
b
Latin Small Letter C
c
Latin Small Letter D
d
Latin Small Letter E
e
Latin Small Letter E With Acute
é
Latin Small Letter E With Caron
ě
Latin Small Letter E With Grave
è
Latin Small Letter E With Macron
ē
Latin Small Letter F
f
Latin Small Letter G
g
Latin Small Letter H
h
Latin Small Letter I
i
Latin Small Letter I With Acute
í
Latin Small Letter I With Caron
ǐ
Latin Small Letter I With Grave
ì
Latin Small Letter I With Macron
ī
Latin Small Letter J
j
Latin Small Letter K
k
Latin Small Letter L
l
Latin Small Letter M
m
Latin Small Letter N
n
Latin Small Letter O
o
Latin Small Letter O With Acute
ó
Latin Small Letter O With Caron
ǒ
Latin Small Letter O With Grave
ò
Latin Small Letter O With Macron
ō
Latin Small Letter P
p
Latin Small Letter Q
q
Latin Small Letter R
r
Latin Small Letter S
s
Latin Small Letter T
t
Latin Small Letter U
u
Latin Small Letter U With Acute
ú
Latin Small Letter U With Caron
ǔ
Latin Small Letter U With Diaeresis
ü
Latin Small Letter U With Diaeresis And Acute
ǘ
Latin Small Letter U With Diaeresis And Caron
ǚ
Latin Small Letter U With Diaeresis And Grave
ǜ
Latin Small Letter U With Diaeresis And Macron
ǖ
Latin Small Letter U With Grave
ù
Latin Small Letter U With Macron
ū
Latin Small Letter W
w
Latin Small Letter X
x
Latin Small Letter Y
y
Latin Small Letter Z
z

Độ chính xác âm điệu

Các biểu tượng bảng chữ cái Pinyin đóng vai trò là một hướng dẫn âm điệu chính xác cho tiếng Trung Quốc, giúp người học phát âm đúng các âm thanh, ngữ điệu và âm tiết, tạo điều kiện cho giao tiếp rõ ràng và hiệu quả.

Lưu loát ngôn ngữ

Đối với những người học ngôn ngữ, các biểu tượng này là công cụ không thể thiếu để đạt được sự lưu loát trong tiếng Trung Quốc, giúp phát âm chính xác các từ và cụm từ, nâng cao năng lực ngôn ngữ tổng thể.

Rõ ràng về ngữ điệu

Pinyin bao gồm các ký hiệu ngữ điệu, cho phép người dùng nắm bắt được bốn ngữ điệu của tiếng Trung Quốc, rất quan trọng để truyền đạt ý nghĩa chính xác và tránh hiểu lầm trong giao tiếp tiếng Trung nói.

Tài liệu giáo dục

Các biểu tượng bảng chữ cái Pinyin là một nguồn tài liệu giáo dục cơ bản, đặc biệt đối với người mới học, cung cấp một phương pháp hệ thống và tiêu chuẩn để học cách phát âm tiếng Trung, tạo điều kiện cho giai đoạn ban đầu của việc thụ hưởng ngôn ngữ.

Kết nối văn hóa

Pinyin đóng vai trò là một cây cầu giữa chữ Hán và phát âm, mang đến cho người học một điểm khởi đầu thực tế cho tiếng Trung Quốc, cung cấp một liên kết quý giá giữa hai phương diện viết và nói của ngôn ngữ, làm tăng sự hiểu biết tổng thể về ngôn ngữ.