Bàn tay

Black Left Pointing Index
Black Right Pointing Index
Victory Hand
✌︎
Writing Hand
✍︎
White up Pointing Index
☝︎
White Right Pointing Index
White Down Pointing Index
White Left Pointing Index
Egyptian Hieroglyph D046
𓂧
Egyptian Hieroglyph D046a
𓂨
Egyptian Hieroglyph D047
𓂩
Egyptian Hieroglyph D048a
𓂫
Egyptian Hieroglyph D049
𓂬
Waving Hand
👋
Raised Back of Hand
🤚
Hand with Fingers Splayed
🖐️
Raised Hand
Vulcan Salute
🖖
Rightwards Hand
🫱
Leftwards Hand
🫲
Palm Down Hand
🫳
Palm Up Hand
🫴
OK Hand
👌
Pinched Fingers
🤌
Pinching Hand
🤏
Victory Hand (Emoji)
✌️
Crossed Fingers
🤞
Hand with Index Finger and Thumb Crossed
🫰
Love-You Gesture
🤟
Sign of the Horns
🤘
Call Me Hand
🤙
Backhand Index Pointing Left
👈
Backhand Index Pointing Right
👉
Backhand Index Pointing Up
👆
Middle Finger
🖕
Backhand Index Pointing Down
👇
Index Pointing Up
☝️
Index Pointing at the Viewer
🫵
Thumbs Up
👍
Thumbs Down
👎
Raised Fist
Oncoming Fist
👊
Left-Facing Fist
🤛
Right-Facing Fist
🤜
Clapping Hands
👏
Raising Hands
🙌
Heart Hands
🫶
Open Hands
👐
Palms Up Together
🤲
Handshake
🤝
Folded Hands
🙏
Writing Hand (Emoji)
✍️
Nail Polish
💅
Egyptian Hieroglyph D001
𓁶
Egyptian Hieroglyph D002
𓁷
Egyptian Hieroglyph D004
𓁹
Egyptian Hieroglyph D005
𓁺
Egyptian Hieroglyph D006
𓁻
Egyptian Hieroglyph D007
𓁼
Egyptian Hieroglyph D008
𓁽
Egyptian Hieroglyph D008a
𓁾
Egyptian Hieroglyph D009
𓁿
Egyptian Hieroglyph D010
𓂀
Egyptian Hieroglyph D018
𓂈
Egyptian Hieroglyph D019
𓂉
Egyptian Hieroglyph D020
𓂊
Egyptian Hieroglyph D024
𓂎
Egyptian Hieroglyph D025
𓂏
Egyptian Hieroglyph D028
𓂓
Egyptian Hieroglyph D029
𓂔
Egyptian Hieroglyph D030
𓂕
Egyptian Hieroglyph D031
𓂖
Egyptian Hieroglyph D031a
𓂗
Egyptian Hieroglyph D032
𓂘
Egyptian Hieroglyph D035
𓂜
Egyptian Hieroglyph D036
𓂝
Egyptian Hieroglyph D037
𓂞
Egyptian Hieroglyph D038
𓂟
Egyptian Hieroglyph D039
𓂠
Egyptian Hieroglyph D040
𓂡
Egyptian Hieroglyph D041
𓂢
Egyptian Hieroglyph D042
𓂣
Egyptian Hieroglyph D043
𓂤
Egyptian Hieroglyph D044
𓂥
Egyptian Hieroglyph D045
𓂦
Selfie
🤳
Flexed Biceps
💪
Mechanical Arm
🦾
Mechanical Leg
🦿
Leg
🦵
Foot
🦶
Ear
👂
Ear with Hearing Aid
🦻
Nose
👃
Brain
🧠
Anatomical Heart
🫀
Lungs
🫁
Tooth
🦷
Bone
🦴
Eyes
👀
Eye
👁️
Tongue
👅
Mouth
👄
Biting Lip
🫦

Giao tiếp toàn cầu

Biểu tượng biểu thị nhãn tượng tay cung cấp một ngôn ngữ được hiểu chung trên toàn thế giới, vượt qua các rào cản văn hóa và ngôn ngữ, cho phép giao tiếp trực giác và tức thì.

Đa dạng và công bằng

Những biểu tượng này đại diện cho nhiều điệu chỉ, biểu thị nhiều ý nghĩa và ngữ cảnh văn hóa khác nhau, tạo điều kiện cho sự bao hàm và công nhận của các biểu hiện và danh tính đa dạng.

Hấp dẫn mắt thị giác

Việc sử dụng biểu tượng biểu tượng tay tăng cường sự hấp dẫn mắt thị giác trong truyền thông kỹ thuật số và in ấn, thu hút sự chú ý và hỗ trợ tương tác người dùng, làm cho nội dung trở nên sôi động và hấp dẫn hơn.

Tính năng biểu đạt

Với một loạt các điệu chỉ và ý nghĩa, những biểu tượng này tăng cường tính biểu đạt của cuộc trò chuyện kỹ thuật số, các bài thuyết trình và thiết kế, cho phép giao tiếp tinh vi và hiệu quả hơn.