Công cụ Hình vuông

Khám phá sự thanh lịch có cấu trúc của các Công cụ Hình vuông! Đắm mình trong bộ sưu tập các biểu tượng hình vuông, thể hiện tính ổn định, sắp xếp và chính xác. Từ những hình vuông đơn giản đến những thiết kế phức tạp, những biểu tượng này mang đến một chút sự tinh tế hình học cho nội dung của bạn. Khám phá sự chính xác và cân bằng của biểu tượng hình vuông để nâng cao giao tiếp hình ảnh của bạn!

Hình vuông

White Small Lozenge
White Medium Lozenge
Lozenge
White Diamond Suit
Black Small Lozenge
Black Medium Lozenge
Black Diamond Suit
White Diamond
White Medium Diamond
White Diamond With Centred Dot
White Diamond Containing Black Small Diamond
Black Small Diamond
Black Diamond
Black Medium Diamond
Black Diamond Minus White X
Black Diamond with Down Arrow
Diamond With Bottom Half Black
Diamond With Left Half Black
Diamond With Top Half Black
Diamond With Right Half Black
Diamond Shape With a Dot Inside
💠
Black Diamond Suit (Emoji)
♦️
Small Orange Diamond
🔸
Large Orange Diamond
🔶
Small Blue Diamond
🔹
Large Blue Diamond
🔷
White Square
White Square With Rounded Corners
White Small Square
White Small Square (Emoji)
▫️
White Medium Small Square
◽️
White Medium Square
◻️
White Large Square
⬜️
White Square Containing Black Small Square
White Square With Lower Left Quadrant
White Square With Lower Right Quadrant
White Square With Upper Left Quadrant
White Square With Upper Right Quadrant
White Square With Vertical Bisecting Line
Lower Right Drop-shadowed White Square
Upper Right Drop-shadowed White Square
Upper Right Shadowed White Square
Lower Right Shadowed White Square
Square With Left Half Black
Square With Right Half Black
Square With Upper Left Diagonal Half Black
Square With Lower Right Diagonal Half Black
Square With Horizontal Fill
Square With Vertical Fill
Square With Orthogonal Crosshatch Fill
Square With Upper Left To Lower Right Fill
Square With Upper Right To Lower Left Fill
Square With Diagonal Crosshatch Fill
Squared Dot Operator
Squared Minus
Squared Plus
Squared Times
White Square Button
🔳
Inverse Bullet
Inverse White Circle
Black Small Square
Black Small Square (Emoji)
▪️
Black Medium Small Square
◾️
Black Square
Black Medium Square
◼️
Black Large Square
⬛️
Black Square Button
🔲
Large Yellow Square
🟨
Large Orange Square
🟧
Large Red Square
🟥
Large Purple Square
🟪
Large Blue Square
🟦
Large Green Square
🟩
Large Brown Square
🟫
Trigram for Heaven
Trigram for Wind
Trigram for Fire
Trigram for Lake
Trigram for Mountain
Trigram for Water
Trigram for Thunder
Trigram for Earth
White Vertical Rectangle
Black Vertical Rectangle
White Rectangle
White Parallelogram
Light Shade
Medium Shade
Dark Shade
Light Vertical Bar
Medium Vertical Bar
Heavy Vertical Bar
Left Half Block
Left One Eighth Block
Left One Quarter Block
Left Three Eighths Block
Left Five Eighths Block
Left Three Quarters Block
Left Seven Eighths Block
Right One Eighth Block
Right Half Block
Full Block
Upper One Eighth Block
Lower One Eighth Block
Lower One Quarter Block
Lower Three Eighths Block
Upper Half Block
Lower Half Block
Lower Five Eighths Block
Lower Seven Eighths Block
Lower Three Quarters Block

Stability đặc trưng

Các ký hiệu hình vuông đại diện cho sự ổn định và trật tự, là lựa chọn lý tưởng để truyền đạt các khái niệm liên quan đến cân bằng, kết cấu và đáng tin cậy trong nội dung, nâng cao giao tiếp hình ảnh.

Tinh tế có cấu trúc

Bộ sưu tập cung cấp nhiều thiết kế hình vuông từ tối giản đến phức tạp, mang đến cho người dùng một loạt các lựa chọn để thể hiện sự tinh tế và chính xác hình học trong ngôn ngữ hình ảnh của họ.

Hình thành hệ thống lưới

Hình vuông đóng góp vào việc tạo ra các lưới, cho phép người dùng tổ chức nội dung một cách chính xác và rõ ràng, tạo điều kiện cho một trình bày hình ảnh thị giác nhất quán và có cấu trúc tốt.

Mỹ thuật hiện đại

Các biểu tượng hình vuông phù hợp với thẩm mỹ thiết kế đương đại, mang đến một yếu tố hình ảnh sạch sẽ và tinh tế, bổ sung cho các nguyên tắc thiết kế đồ họa hiện đại.

Tính linh hoạt phổ quát

Hình vuông có tính phổ quát, là ngôn ngữ hình ảnh linh hoạt có thể được áp dụng trong các ngữ cảnh đa dạng, vượt qua ranh giới văn hóa và truyền đạt sự rõ ràng và trật tự trong giao tiếp hình ảnh.