Dingbats

Upper Blade Scissors
Black Scissors
✂︎
Lower Blade Scissors
White Scissors
White Heavy Check Mark
Telephone Location Sign
Tape Drive
Airplane
Envelope
Raised Fist
Raised Hand
Victory Hand
Writing Hand
Lower Right Pencil
Pencil
Upper Right Pencil
White Nib
Black Nib
Check Mark
Heavy Check Mark
Multiplication X
Heavy Multiplication X
Ballot X
Heavy Ballot X
Outlined Greek Cross
Heavy Greek Cross
Open Centre Cross
Heavy Open Centre Cross
Latin Cross
Shadowed White Latin Cross
Outlined Latin Cross
Maltese Cross
Star of David
Four Teardrop-spoked Asterisk
Four Balloon-spoked Asterisk
Heavy Four Balloon-spoked Asterisk
Four Club-spoked Asterisk
Black Four Pointed Star
White Four Pointed Star
Stress Outlined White Star
Circled White Star
Open Centre Black Star
Black Centre White Star
Outlined Black Star
Heavy Outlined Black Star
Pinwheel Star
Shadowed White Star
Heavy Asterisk
Open Centre Asterisk
Eight Spoked Asterisk
Eight Pointed Black Star
Eight Pointed Pinwheel Star
Six Pointed Black Star
Eight Pointed Rectilinear Black Star
Heavy Eight Pointed Rectilinear Black Star
Twelve Pointed Black Star
Sixteen Pointed Asterisk
Teardrop-spoked Asterisk
Open Centre Teardrop-spoked Asterisk
Heavy Teardrop-spoked Asterisk
Six Petalled Black and White Florette
Black Florette
White Florette
Eight Petalled Outlined Black Florette
Circled Open Centre Eight Pointed Star
Heavy Teardrop-spoked Pinwheel Asterisk
Snowflake
Tight Trifoliate Snowflake
Heavy Chevron Snowflake
Sparkle
Heavy Sparkle
Balloon-spoked Asterisk
Eight Teardrop-spoked Propeller Asterisk
Heavy Eight Teardrop-spoked Propeller Asterisk
Cross Mark
Shadowed White Circle
Negative Squared Cross Mark
Lower Right Drop-shadowed White Square
Upper Right Drop-shadowed White Square
Lower Right Shadowed White Square
Upper Right Shadowed White Square
Black Question Mark Ornament
White Question Mark Ornament
White Exclamation Mark Ornament
Black Diamond minus White X
Heavy Exclamation Mark Symbol
Light Vertical Bar
Medium Vertical Bar
Heavy Vertical Bar
Heavy Single Turned Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Single Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Double Turned Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Double Comma Quotation Mark Ornament
Curved Stem Paragraph Sign Ornament
Heavy Exclamation Mark Ornament
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament
Heavy Black Heart
Rotated Heavy Black Heart Bullet
Floral Heart
Rotated Floral Heart Bullet
Medium Left Parenthesis Ornament
Medium Right Parenthesis Ornament
Medium Flattened Left Parenthesis Ornament
Medium Flattened Right Parenthesis Ornament
Medium Left-pointing Angle Bracket Ornament
Medium Right-pointing Angle Bracket Ornament
Heavy Left-pointing Angle Quotation Mark Ornament
Heavy Right-pointing Angle Quotation Mark Ornament
Heavy Left-pointing Angle Bracket Ornament
Heavy Right-pointing Angle Bracket Ornament
Light Left Tortoise Shell Bracket Ornament
Light Right Tortoise Shell Bracket Ornament
Medium Left Curly Bracket Ornament
Medium Right Curly Bracket Ornament
Dingbat Negative Circled Digit One
Dingbat Negative Circled Digit Two
Dingbat Negative Circled Digit Three
Dingbat Negative Circled Digit Four
Dingbat Negative Circled Digit Five
Dingbat Negative Circled Digit Six
Dingbat Negative Circled Digit Seven
Dingbat Negative Circled Digit Eight
Dingbat Negative Circled Digit Nine
Dingbat Negative Circled Number Ten
Dingbat Circled Sans-serif Digit One
Dingbat Circled Sans-serif Digit Two
Dingbat Circled Sans-serif Digit Three
Dingbat Circled Sans-serif Digit Four
Dingbat Circled Sans-serif Digit Five
Dingbat Circled Sans-serif Digit Six
Dingbat Circled Sans-serif Digit Seven
Dingbat Circled Sans-serif Digit Eight
Dingbat Circled Sans-serif Digit Nine
Dingbat Circled Sans-serif Number Ten
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit One
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Two
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Three
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Four
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Five
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Six
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Seven
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Eight
Dingbat Negative Circled Sans-serif Digit Nine
Dingbat Negative Circled Sans-serif Number Ten
Heavy Wide-headed Rightwards Arrow
Heavy Plus Sign
Heavy minus Sign
Heavy Division Sign
Heavy South East Arrow
Heavy Rightwards Arrow
Heavy North East Arrow
Drafting Point Rightwards Arrow
Heavy Round-tipped Rightwards Arrow
Triangle-headed Rightwards Arrow
Heavy Triangle-headed Rightwards Arrow
Dashed Triangle-headed Rightwards Arrow
Heavy Dashed Triangle-headed Rightwards Arrow
Black Rightwards Arrow
Three-d Top-lighted Rightwards Arrowhead
Three-d Bottom-lighted Rightwards Arrowhead
Black Rightwards Arrowhead
Heavy Black Curved Downwards and Rightwards Arrow
Heavy Black Curved Upwards and Rightwards Arrow
Squat Black Rightwards Arrow
Heavy Concave-pointed Black Rightwards Arrow
Right-shaded White Rightwards Arrow
Left-shaded White Rightwards Arrow
Back-tilted Shadowed White Rightwards Arrow
Front-tilted Shadowed White Rightwards Arrow
Heavy Lower Right-shadowed White Rightwards Arrow
Heavy Upper Right-shadowed White Rightwards Arrow
Notched Lower Right-shadowed White Rightwards Arrow
Curly Loop
Notched Upper Right-shadowed White Rightwards Arrow
Circled Heavy White Rightwards Arrow
White-feathered Rightwards Arrow
Black-feathered South East Arrow
Black-feathered Rightwards Arrow
Black-feathered North East Arrow
Heavy Black-feathered South East Arrow
Heavy Black-feathered Rightwards Arrow
Heavy Black-feathered North East Arrow
Teardrop-barbed Rightwards Arrow
Heavy Teardrop-shanked Rightwards Arrow
Wedge-tailed Rightwards Arrow
Heavy Wedge-tailed Rightwards Arrow
Open-outlined Rightwards Arrow
Double Curly Loop

Tính đa dạng quái tính

Biểu tượng Dingbats cung cấp một loạt các hình ảnh trang trí đa dạng và lạ lùng, cho phép người dùng thể hiện sự sáng tạo và thu hút sự quyến rũ vào nội dung của họ, tạo thêm một điểm nhấn vui vẻ trong giao tiếp hình ảnh.

Sự trang trí biểu cảm

Người dùng có thể tăng cường thiết kế của họ bằng các họa tiết và biểu tượng biểu cảm, nâng cao sự hấp dẫn thẩm mỹ của nội dung và truyền đạt một cái nhìn về cá nhân và phong cách.

Ruy-băng trang trí

Việc kết hợp Biểu tượng Dingbats cho phép người dùng thêm ruy-băng trang trí vào giao tiếp hình ảnh của họ, đóng góp vào việc thiết kế hấp dẫn hơn và thẩm mỹ hơn.

Yếu tố trang trí linh hoạt

Từ mũi tên đến các biểu tượng đại diện cho thiên nhiên, Dingbats cung cấp các yếu tố trang trí linh hoạt, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn để cải thiện sự hấp dẫn hình ảnh của nội dung của họ.

Sức quyến rũ phổ quát

Dingbats mang lại sức quyến rũ và hấp dẫn phổ quát, làm cho chúng phù hợp với nhiều ngữ cảnh thiết kế, từ nội dung số và bài đăng trên mạng xã hội đến thiệp mời và đồ họa trang trí, góp phần tạo ra một cảm giác mê hoặc và sáng tạo.