Tam giác

Warning Sign
Warning Sign (Emoji)
⚠️
Plus Sign in Triangle
Minus Sign in Triangle
Multiplication Sign in Triangle
S in Triangle
White Triangle Containing Small White Triangle
White Up-pointing Triangle With Dot
Canadian Syllabics Carrier I
Ocr Bow Tie
Bowtie
Join
Bowtie With Left Half Black
Black Bowtie
Bowtie With Right Half Black
Greek Acrophonic Troezenian Ten Alternate Form
𐅡
Tifinagh Letter Berber Academy Yaj
White Hourglass
Black Hourglass
Runic Letter Berkanan Beorc Bjarkan B
Vai Syllable Pi
Black Left-pointing Small Triangle
Black Up-pointing Small Triangle
Black Right-pointing Small Triangle
Black Down-pointing Small Triangle
White Left-pointing Small Triangle
White Up-pointing Small Triangle
White Right-pointing Small Triangle
White Down-pointing Small Triangle
Black Left-pointing Triangle
Black Up-pointing Triangle
Black Right-pointing Triangle
Black Down-pointing Triangle
Black Left-pointing Double Triangle
Black Up-pointing Double Triangle
Black Right-pointing Double Triangle
Black Down-pointing Double Triangle
White Left-pointing Triangle
White Up-pointing Triangle
White Right-pointing Triangle
White Down-pointing Triangle
Up-pointing Small Red Triangle
🔼
Down-pointing Small Red Triangle
🔽
Up-pointing Red Triangle
🔺
Down-pointing Red Triangle
🔻
Black Left-pointing Pointer
Black Right-pointing Pointer
White Left-pointing Pointer
White Right-pointing Pointer
Black Upper Left Triangle
Black Upper Right Triangle
Black Lower Right Triangle
Black Lower Left Triangle
Upper Left Triangle
Upper Right Triangle
Right Triangle
Lower Left Triangle
Up-pointing Triangle With Left Half Black
Up-pointing Triangle With Right Half Black
Down-pointing Triangle With Left Half Black
Down-pointing Triangle With Right Half Black
Z Notation Domain Antirestriction
Z Notation Range Antirestriction
Apl Functional Symbol Delta Underbar
Eject Symbol
Triangle With Underbar
Logical and With Double Underbar
Vertical Bar Beside Right Triangle
Logical or With Double Overbar
Left Triangle Beside Vertical Bar
Vai Syllable Kpa
Greater-than Closed by Curve
Nko Letter GBA
ߜ
Lozenge Divided by Horizontal Rule
Right Triangle Above Left Triangle
Apl Functional Symbol Delta Stile
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Triangle
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Triangle
Dentistry Symbol Light Vertical With Triangle
Conical Taper
Vai Symbol Kung
Triangular Ruler
📐

Tinh tế hình học

Các biểu tượng tam giác mang đến một loạt thiết kế, từ đơn giản đến phức tạp, cho phép người dùng thêm một chút sự tinh tế hình học vào nội dung của họ, làm tăng khả năng hấp dẫn hình ảnh.

Sức mạnh biểu tượng

Hình dạng tam giác truyền tải sức mạnh và sự ổn định, khiến cho các biểu tượng này phù hợp để diễn đạt các khái niệm liên quan đến sự kiên cường, cân bằng và tính toàn vẹn cấu trúc trong các ngữ cảnh khác nhau.

Sự linh hoạt sáng tạo

Người dùng có thể tận dụng các thiết kế tam giác khác nhau để diễn đạt sự sáng tạo, cá nhân hóa và góc nhìn độc đáo, biến chúng trở thành một công cụ linh hoạt cho sự diễn đạt nghệ thuật và thiết kế đồ họa.

Thứ tự hình ảnh

Tam giác cung cấp một yếu tố hình ảnh sống động, cho phép người dùng tạo ra thứ tự hình ảnh trong nội dung, hướng dẫn sự chú ý của người xem và đóng góp vào thiết kế và truyền thông hiệu quả.

Biểu tượng phổ biến

Tam giác mang theo biểu tượng phổ biến, đại diện cho các khái niệm như cân bằng, sức mạnh và sáng tạo qua các văn hóa và lĩnh vực khác nhau, biến chúng trở thành một ngôn ngữ hình ảnh mạnh mẽ và dễ nhận biết trong các ngữ cảnh đa dạng.