Ký hiệu chấm câu

Nâng cao sự chính xác trong việc sử dụng dấu chấm câu với Ký hiệu chấm câu! Khám phá một bộ sưu tập toàn diện các ký hiệu giúp thêm sự tinh tế và rõ ràng cho biểu đạt văn bản của bạn. Từ dấu phẩy đến dấu chấm than, những ký hiệu này đảm bảo tính chính xác ngữ pháp và giao tiếp ấn tượng của nội dung của bạn. Nâng tầm viết của bạn với Ký hiệu chấm câu.

Dấu câu

Exclamation Mark
!
Fullwidth Exclamation Mark
Inverted Exclamation Mark
¡
Heavy Exclamation Mark Symbol
White Exclamation Mark Ornament
Double Exclamation Mark
Double Exclamation Mark (Emoji)
‼️
Heavy Exclamation Mark Ornament
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament (Emoji)
❣️
Small Question Mark
Question Mark
?
Fullwidth Question Mark
Apl Functional Symbol Quad Question
Reversed Question Mark
Inverted Question Mark
¿
Black Question Mark Ornament
White Question Mark Ornament
Double Question Mark
Exclamation Question Mark
⁉︎
Exclamation Question Mark (Emoji)
⁉️
Question Exclamation Mark
Interrobang
Inverted Interrobang
Low Asterisk
Two Asterisks Aligned Vertically
Asterism
Black Leftwards Bullet
Black Rightwards Bullet
Pilcrow Sign
Reversed Pilcrow Sign
Korean Standard Symbol
Japanese Industrial Standard Symbol
Part Alternation Mark
〽︎
Part Alternation Mark (Emoji)
〽️
Middle Dot
·
Non-breaking Hyphen
Figure Dash
En Dash
Em Dash
Horizontal Bar
Double Low Line
Left Single Quotation Mark
Right Single Quotation Mark
Single Low-9 Quotation Mark
Single High-reversed-9 Quotation Mark
Left Double Quotation Mark
Right Double Quotation Mark
Double Low-9 Quotation Mark
Double High-reversed-9 Quotation Mark
Bullet
Triangular Bullet
One Dot Leader
Two Dot Leader
Horizontal Ellipsis
Hyphenation Point
Prime
Double Prime
Triple Prime
Reversed Prime
Reversed Double Prime
Reversed Triple Prime
Heavy Single Turned Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Single Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Double Turned Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Double Comma Quotation Mark Ornament
Modifier Letter Prime
ʹ
Modifier Letter Double Prime
ʺ
Modifier Letter Turned Comma
ʻ
Modifier Letter Apostrophe
ʼ
Modifier Letter Reversed Comma
ʽ
Modifier Letter Right Half Ring
ʾ
Modifier Letter Left Half Ring
ʿ
Modifier Letter Glottal Stop
ˀ
Modifier Letter Reversed Glottal Stop
ˁ
Modifier Letter Left Arrowhead
˂
Modifier Letter Right Arrowhead
˃
Modifier Letter up Arrowhead
˄
Modifier Letter Down Arrowhead
˅
Modifier Letter Circumflex Accent
ˆ
Caron
ˇ
Modifier Letter Vertical Line
ˈ
Modifier Letter Macron
ˉ
Modifier Letter Acute Accent
ˊ
Modifier Letter Grave Accent
ˋ
Modifier Letter Low Vertical Line
ˌ
Modifier Letter Low Macron
ˍ
Modifier Letter Low Grave Accent
ˎ
Modifier Letter Low Acute Accent
ˏ
Modifier Letter Triangular Colon
ː
Modifier Letter Half Triangular Colon
ˑ
Modifier Letter Centred Right Half Ring
˒
Modifier Letter Centred Left Half Ring
˓
Modifier Letter up Tack
˔
Modifier Letter Down Tack
˕
Modifier Letter Plus Sign
˖
Modifier Letter minus Sign
˗
Breve
˘
Dot Above
˙
Ring Above
˚
Ogonek
˛
Small Tilde
˜
Double Acute Accent
˝
Modifier Letter Small Gamma
ˠ
Modifier Letter Small L
ˡ
Fullwidth Tilde
Small Comma
Small Full Stop
Small Semicolon
Small Colon
Fullwidth Number Sign
Fullwidth Dollar Sign
Fullwidth Percent Sign
Fullwidth Ampersand
Fullwidth Asterisk
Fullwidth Comma
Fullwidth Full Stop
Fullwidth Colon
Fullwidth Semicolon
Fullwidth Commercial At
Ideographic Comma
Ideographic Full Stop
Ditto Mark
Reversed Double Prime Quotation Mark
Double Prime Quotation Mark
Presentation Form for Vertical Two Dot Leader

Độ chính xác ngữ pháp

Các ký hiệu chấm câu cung cấp cho người dùng một bộ các ký hiệu đầy đủ cần thiết để đạt được độ chính xác ngữ pháp trong việc viết, đảm bảo thông tin truyền đạt rõ ràng và chính xác về ý tưởng.

Sự nhấn mạnh biểu cảm

Người dùng có thể tận dụng các dấu chấm than và dấu ba chấm khác nhau để thêm sự nhấn mạnh biểu cảm vào nội dung của họ, truyền đạt cảm xúc, tạm dừng và sắc thái trong giao tiếp bằng văn bản.

Rõ ràng về cấu trúc

Các ký hiệu chấm câu đóng góp vào sự rõ ràng về cấu trúc của câu và đoạn văn, giúp người đọc hiểu tổ chức và luồng viết nội dung để cải thiện khả năng đọc hiểu.

Giao tiếp ngắn gọn

Sử dụng đúng dấu chấm câu giúp người dùng truyền đạt ý nghĩa một cách ngắn gọn, tránh sự mơ hồ và đảm bảo rằng thông điệp của họ được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác.

Ứng dụng linh hoạt

Dù được sử dụng trong viết sáng tạo, tài liệu hình thức hoặc nội dung kỹ thuật số, Các ký hiệu chấm câu mang lại ứng dụng linh hoạt, nâng cao sự chính xác và tác động của giao tiếp bằng văn bản qua các thể loại và phong cách khác nhau.