โบราณสัญลักษณ์

เพิ่มความแม่นยำในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนด้วย Punctuation Symbols! สำรวจคอลเลกชันที่ครอบคลุมในการเพิ่มความหมายและความชัดเจนในการแสดงความคิดเขียนของคุณ เริ่มต้นจากเครื่องหมายจุลภาคถึงเครื่องหมายอัศเจรีย์ สัญลักษณ์เหล่านี้รับประกันความถูกต้องด้านไวยากรณ์และการสื่อสารที่มีผลในเนื้อหาของคุณ พัฒนาการเขียนของคุณด้วย Punctuation Symbols.

การใช้วรรคตอน

Exclamation Mark
!
Fullwidth Exclamation Mark
Inverted Exclamation Mark
¡
Heavy Exclamation Mark Symbol
White Exclamation Mark Ornament
Double Exclamation Mark
Double Exclamation Mark (Emoji)
‼️
Heavy Exclamation Mark Ornament
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament
Heavy Heart Exclamation Mark Ornament (Emoji)
❣️
Small Question Mark
Question Mark
?
Fullwidth Question Mark
Apl Functional Symbol Quad Question
Reversed Question Mark
Inverted Question Mark
¿
Black Question Mark Ornament
White Question Mark Ornament
Double Question Mark
Exclamation Question Mark
⁉︎
Exclamation Question Mark (Emoji)
⁉️
Question Exclamation Mark
Interrobang
Inverted Interrobang
Low Asterisk
Two Asterisks Aligned Vertically
Asterism
Black Leftwards Bullet
Black Rightwards Bullet
Pilcrow Sign
Reversed Pilcrow Sign
Korean Standard Symbol
Japanese Industrial Standard Symbol
Part Alternation Mark
〽︎
Part Alternation Mark (Emoji)
〽️
Middle Dot
·
Non-breaking Hyphen
Figure Dash
En Dash
Em Dash
Horizontal Bar
Double Low Line
Left Single Quotation Mark
Right Single Quotation Mark
Single Low-9 Quotation Mark
Single High-reversed-9 Quotation Mark
Left Double Quotation Mark
Right Double Quotation Mark
Double Low-9 Quotation Mark
Double High-reversed-9 Quotation Mark
Bullet
Triangular Bullet
One Dot Leader
Two Dot Leader
Horizontal Ellipsis
Hyphenation Point
Prime
Double Prime
Triple Prime
Reversed Prime
Reversed Double Prime
Reversed Triple Prime
Heavy Single Turned Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Single Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Double Turned Comma Quotation Mark Ornament
Heavy Double Comma Quotation Mark Ornament
Modifier Letter Prime
ʹ
Modifier Letter Double Prime
ʺ
Modifier Letter Turned Comma
ʻ
Modifier Letter Apostrophe
ʼ
Modifier Letter Reversed Comma
ʽ
Modifier Letter Right Half Ring
ʾ
Modifier Letter Left Half Ring
ʿ
Modifier Letter Glottal Stop
ˀ
Modifier Letter Reversed Glottal Stop
ˁ
Modifier Letter Left Arrowhead
˂
Modifier Letter Right Arrowhead
˃
Modifier Letter up Arrowhead
˄
Modifier Letter Down Arrowhead
˅
Modifier Letter Circumflex Accent
ˆ
Caron
ˇ
Modifier Letter Vertical Line
ˈ
Modifier Letter Macron
ˉ
Modifier Letter Acute Accent
ˊ
Modifier Letter Grave Accent
ˋ
Modifier Letter Low Vertical Line
ˌ
Modifier Letter Low Macron
ˍ
Modifier Letter Low Grave Accent
ˎ
Modifier Letter Low Acute Accent
ˏ
Modifier Letter Triangular Colon
ː
Modifier Letter Half Triangular Colon
ˑ
Modifier Letter Centred Right Half Ring
˒
Modifier Letter Centred Left Half Ring
˓
Modifier Letter up Tack
˔
Modifier Letter Down Tack
˕
Modifier Letter Plus Sign
˖
Modifier Letter minus Sign
˗
Breve
˘
Dot Above
˙
Ring Above
˚
Ogonek
˛
Small Tilde
˜
Double Acute Accent
˝
Modifier Letter Small Gamma
ˠ
Modifier Letter Small L
ˡ
Fullwidth Tilde
Small Comma
Small Full Stop
Small Semicolon
Small Colon
Fullwidth Number Sign
Fullwidth Dollar Sign
Fullwidth Percent Sign
Fullwidth Ampersand
Fullwidth Asterisk
Fullwidth Comma
Fullwidth Full Stop
Fullwidth Colon
Fullwidth Semicolon
Fullwidth Commercial At
Ideographic Comma
Ideographic Full Stop
Ditto Mark
Reversed Double Prime Quotation Mark
Double Prime Quotation Mark
Presentation Form for Vertical Two Dot Leader

การใช้มาร์กเครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้อง

มาร์กเครื่องหมายวรรคตอนมอบให้ผู้ใช้ความสามารถที่ได้รับเซตที่ครอบคลุมแบบเต็มรูปแบบของสัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับการทำให้ความแม่นยำทางไวยากรณ์ในการเขียน เพื่อให้เกิดการสื่อสารไอเดียอย่างชัดเจนและถูกต้อง

การเน้นออกอาการอย่างชัดเจน

ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เช่นจุดฟันมือสะกิดและจุดจบประโยคเพื่อให้เกิดการเน้นออกอาการอย่างชัดเจนในเนื้อหาของพวกเขา ทำให้สามารถสื่อถึงอารมณ์การหยุดพักและรายละเอียดในการสื่อสารทางหัวเขียนได้อย่างชัดเจน

ความชัดเจนในโครงสร้าง

สัญลักษณ์วรรคตอนช่วยให้ประโยคและย่อหน้ามีความชัดเจนในการองค์ประกอบและกระแสของเนื้อหาที่เขียน เพิ่มความง่ายในการอ่านและเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาที่เขียนเพื่อปรับปรุงความอ่านได้อย่างดี

การสื่อสารอย่างกระชับ

การใช้มาร์กเครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อความหมายอย่างกระชับและป้องกันความกำกวม และให้การสื่อสารของพวกเขามีความชัดเจนและแม่นยำ

การประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

ไม่ว่าจะใช้ในการเขียนเรื่องสร้างสรรค์ เอกสารทางการหรือเนื้อหาดิจิทัล มาร์กเครื่องหมายวรรคตอนมีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ซึ่งเพิ่มความแม่นยำและกระแสของการสื่อสารทางหัวเขียนในแบบที่แตกต่างกัน