อักขระญี่ปุ่นที่ถูกห่อหุ้ม

Circled Ideograph Advantage
🉐
Circled Ideograph Congratulation
㊗️
Circled Ideograph Secret
㊙️
Circled Ideograph Accept
🉑
Circled Ideograph Alliance
Circled Ideograph Attention
Circled Ideograph Centre
Circled Ideograph Copy
Circled Ideograph Correct
Circled Ideograph Earth
Circled Ideograph Enterprise
Circled Ideograph Excellent
Circled Ideograph Female
Circled Ideograph Financial
Circled Ideograph Fire
Circled Ideograph Have
Circled Ideograph High
Circled Ideograph Item
Circled Ideograph Kindergarten
Circled Ideograph Koto
Circled Ideograph Labor
Circled Ideograph Left
Circled Ideograph Low
Circled Ideograph Male
Circled Ideograph Medicine
Circled Ideograph Metal
Circled Ideograph Moon
Circled Ideograph Name
Circled Ideograph Night
Circled Ideograph Print
Circled Ideograph Question
Circled Ideograph Religion
Circled Ideograph Resource
Circled Ideograph Rest
Circled Ideograph Right
Circled Ideograph School
Circled Ideograph Society
Circled Ideograph Special
Circled Ideograph Stock
Circled Ideograph Study
Circled Ideograph Suitable
Circled Ideograph Sun
Circled Ideograph Supervise
Circled Ideograph Water
Circled Ideograph Wood
Circled Ideograph One
Circled Ideograph Two
Circled Ideograph Three
Circled Ideograph Four
Circled Ideograph Five
Circled Ideograph Six
Circled Ideograph Seven
Circled Ideograph Eight
Circled Ideograph Nine
Circled Ideograph Ten
Squared CJK Unified Ideograph-6e80
🈵
Squared CJK Unified Ideograph-5272
🈹
Squared CJK Unified Ideograph-5408
🈴
Squared CJK Unified Ideograph-7981
🈲
Squared CJK Unified Ideograph-55b6
🈺
Squared CJK Unified Ideograph-6708
🈷️
Squared CJK Unified Ideograph-6709
🈶
Squared CJK Unified Ideograph-7121
🈚️
Squared CJK Unified Ideograph-7533
🈸
Squared CJK Unified Ideograph-6307
🈯️
Squared CJK Unified Ideograph-7a7a
🈳
Squared CJK Unified Ideograph-4e2d
🈭
Squared CJK Unified Ideograph-4ea4
🈘
Squared CJK Unified Ideograph-5b57
🈑
Squared CJK Unified Ideograph-5de6
🈬
Squared CJK Unified Ideograph-5f8c
🈝
Squared CJK Unified Ideograph-6f14
🈦
Squared CJK Unified Ideograph-7d42
🈡
Squared CJK Unified Ideograph-8ca9
🈣
Squared CJK Unified Ideograph-8d70
🈰
Squared CJK Unified Ideograph-53CC
🈒
Squared CJK Unified Ideograph-53f3
🈮
Squared CJK Unified Ideograph-58f0
🈤
Squared CJK Unified Ideograph-65b0
🈟
Squared CJK Unified Ideograph-89e3
🈖
Squared CJK Unified Ideograph-518D
🈞
Squared CJK Unified Ideograph-521D
🈠
Squared CJK Unified Ideograph-524D
🈜
Squared CJK Unified Ideograph-591A
🈕
Squared CJK Unified Ideograph-624B
🈐
Squared CJK Unified Ideograph-751F
🈢
Squared CJK Unified Ideograph-904A
🈫
Squared CJK Unified Ideograph-5439
🈥
Squared CJK Unified Ideograph-5929
🈗
Squared CJK Unified Ideograph-6253
🈱
Squared CJK Unified Ideograph-6295
🈧
Squared CJK Unified Ideograph-6355
🈨
Squared CJK Unified Ideograph-6599
🈛
Squared CJK Unified Ideograph-6620
🈙
Squared CJK Unified Ideograph-4e00
🈩
Squared CJK Unified Ideograph-4e09
🈪
Parenthesized Ideograph Alliance
Parenthesized Ideograph Call
Parenthesized Ideograph Congratulation
Parenthesized Ideograph Earth
Parenthesized Ideograph Enterprise
Parenthesized Ideograph Festival
Parenthesized Ideograph Financial
Parenthesized Ideograph Fire
Parenthesized Ideograph Have
Parenthesized Ideograph Labor
Parenthesized Ideograph Metal
Parenthesized Ideograph Moon
Parenthesized Ideograph Name
Parenthesized Ideograph Reach
Parenthesized Ideograph Represent
Parenthesized Ideograph Resource
Parenthesized Ideograph Rest
Parenthesized Ideograph Self
Parenthesized Ideograph Society
Parenthesized Ideograph Special
Parenthesized Ideograph Stock
Parenthesized Ideograph Study
Parenthesized Ideograph Sun
Parenthesized Ideograph Supervise
Parenthesized Ideograph Water
Parenthesized Ideograph Wood
Parenthesized Ideograph One
Parenthesized Ideograph Two
Parenthesized Ideograph Three
Parenthesized Ideograph Four
Parenthesized Ideograph Five
Parenthesized Ideograph Six
Parenthesized Ideograph Seven
Parenthesized Ideograph Nine
Parenthesized Ideograph Eight
Parenthesized Ideograph Ten
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-5b89
🉃
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-52DD
🉇
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-70b9
🉄
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-76d7
🉆
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-672C
🉀
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-6253
🉅
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-6557
🉈
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-4e8c
🉂
Tortoise Shell Bracketed CJK Unified Ideograph-4e09
🉁

อาร์ทิสติก เฟรม

สัญลักษณ์ตัวอักษรญี่ปุ่นที่มีการปิดไว้ในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างแง่คิดที่สร้างสรรค์ให้กับตัวอักษรญี่ปุ่นภายในรูปร่างตกแต่ง นำเสนอมิติทางศิลปะและดูดีตาในโปรเจกต์ออกแบบ

การผสมผสานทางวัฒนธรรม

สัญลักษณ์เหล่านี้ผสมตัวอักษรญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นกับรูปร่างที่ปิดไว้ที่หลากหลาย จึงให้ผู้ใช้สามารถผสมเนื้อหาของพวกเขาด้วยความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและความสวยงามทางสายตา เป็นการผสมผสานอันสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบทางด้านทัศนศิลป์และสิ่งที่ทันสมัย

ความหลากหลายในการตกแต่ง

ตั้งแต่วงกลมและสี่เหลี่ยมไปจนถึงรูปร่างที่ซับซ้อนมากขึ้น เราสามารถสำรวจรูปร่างที่ปิดไว้ในหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้ได้ความหลากหลายในการสร้างสรรค์และความสวยงามทางสายตา

การเพิ่มลำดับความสำคัญทางสายตา

ตัวอักษรที่ปิดไว้ช่วยเพิ่มลำดับความสำคัญทางสายตา ช่วยเป็นที่สนใจและเพิ่มเน้นให้กับตัวอักษรญี่ปุ่นบางตัวภายในการออกแบบ เป็นการช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การแสดงทางวัฒนธรรม

นอกเหนือจากความน่าสนใจทางสายตา สัญลักษณ์เหล่านี้ยังถือค่าวัฒนธรรมเนื้อหาอย่างมีความหมาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสมองค์ประกอบทางสายตาของญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง เป็นการเพิ่มส่วนผสมในการออกแบบที่สอดคล้องกับมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น