มือ

Black Left Pointing Index
Black Right Pointing Index
Victory Hand
✌︎
Writing Hand
✍︎
White up Pointing Index
☝︎
White Right Pointing Index
White Down Pointing Index
White Left Pointing Index
Egyptian Hieroglyph D046
𓂧
Egyptian Hieroglyph D046a
𓂨
Egyptian Hieroglyph D047
𓂩
Egyptian Hieroglyph D048a
𓂫
Egyptian Hieroglyph D049
𓂬
Waving Hand
👋
Raised Back of Hand
🤚
Hand with Fingers Splayed
🖐️
Raised Hand
Vulcan Salute
🖖
Rightwards Hand
🫱
Leftwards Hand
🫲
Palm Down Hand
🫳
Palm Up Hand
🫴
OK Hand
👌
Pinched Fingers
🤌
Pinching Hand
🤏
Victory Hand (Emoji)
✌️
Crossed Fingers
🤞
Hand with Index Finger and Thumb Crossed
🫰
Love-You Gesture
🤟
Sign of the Horns
🤘
Call Me Hand
🤙
Backhand Index Pointing Left
👈
Backhand Index Pointing Right
👉
Backhand Index Pointing Up
👆
Middle Finger
🖕
Backhand Index Pointing Down
👇
Index Pointing Up
☝️
Index Pointing at the Viewer
🫵
Thumbs Up
👍
Thumbs Down
👎
Raised Fist
Oncoming Fist
👊
Left-Facing Fist
🤛
Right-Facing Fist
🤜
Clapping Hands
👏
Raising Hands
🙌
Heart Hands
🫶
Open Hands
👐
Palms Up Together
🤲
Handshake
🤝
Folded Hands
🙏
Writing Hand (Emoji)
✍️
Nail Polish
💅
Egyptian Hieroglyph D001
𓁶
Egyptian Hieroglyph D002
𓁷
Egyptian Hieroglyph D004
𓁹
Egyptian Hieroglyph D005
𓁺
Egyptian Hieroglyph D006
𓁻
Egyptian Hieroglyph D007
𓁼
Egyptian Hieroglyph D008
𓁽
Egyptian Hieroglyph D008a
𓁾
Egyptian Hieroglyph D009
𓁿
Egyptian Hieroglyph D010
𓂀
Egyptian Hieroglyph D018
𓂈
Egyptian Hieroglyph D019
𓂉
Egyptian Hieroglyph D020
𓂊
Egyptian Hieroglyph D024
𓂎
Egyptian Hieroglyph D025
𓂏
Egyptian Hieroglyph D028
𓂓
Egyptian Hieroglyph D029
𓂔
Egyptian Hieroglyph D030
𓂕
Egyptian Hieroglyph D031
𓂖
Egyptian Hieroglyph D031a
𓂗
Egyptian Hieroglyph D032
𓂘
Egyptian Hieroglyph D035
𓂜
Egyptian Hieroglyph D036
𓂝
Egyptian Hieroglyph D037
𓂞
Egyptian Hieroglyph D038
𓂟
Egyptian Hieroglyph D039
𓂠
Egyptian Hieroglyph D040
𓂡
Egyptian Hieroglyph D041
𓂢
Egyptian Hieroglyph D042
𓂣
Egyptian Hieroglyph D043
𓂤
Egyptian Hieroglyph D044
𓂥
Egyptian Hieroglyph D045
𓂦
Selfie
🤳
Flexed Biceps
💪
Mechanical Arm
🦾
Mechanical Leg
🦿
Leg
🦵
Foot
🦶
Ear
👂
Ear with Hearing Aid
🦻
Nose
👃
Brain
🧠
Anatomical Heart
🫀
Lungs
🫁
Tooth
🦷
Bone
🦴
Eyes
👀
Eye
👁️
Tongue
👅
Mouth
👄
Biting Lip
🫦

பொது தொடர்பான பேச்சு

சோதனை சின்னங்கள் அனைத்து பொதுவான ஒரு மொழியாக உள்ளன, தமிழ் மொழி தொடர்புகளை மீட்பதிவாக்கும், முன்னமே மற்றும் நிலையான தொடர்புகள் அனுமதிக்கும், மூலோபாயமான மற்றும் உடனே வெளிப்படுத்தும் பேச்சை வழங்கும்.

வேறுபாடு மற்றும் உள்ளமைவு

இந்த சின்னம்கள் பல வேறுபாட்டுகளை மூடிய விளக்கத்தை சொடுக்குகின்றன, பல்வேறு அர்த்தங்கள் மற்றும் பண்புகளை அலங்கரிக்கும், வேறுபாடுகளையும் மற்றும் வெளிப்பாடுகளையும் அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றனவென்று ஒருபோதும் உறுதியளிக்கிறது.

காணொளி சோதனை

சோதனை சின்னங்களின் பயன்பாட்டுக்குத் தெரிவித்தல் எண்ணிற்பாடு மற்றும் அனுபவத்தை மேம்படுத்துகின்றது, பக்க மற்றும் அச்சிடுதல் தயாரிப்பில் மகிழ்ந்துள்ள மிக முக்கியமான விஷயமாகும், உபயோகர் இணைப்பில் செயலிப்பதிவில் உதவ, உள்ளடக்கம் மேம்படுத்துகின்றது.

மொழியாக்க செயல்பாடு

பல சோதனை மற்றும் அர்த்தங்கள் இருக்கும் மூடப்படும் இன்பங்களைக் கூட்டியாக பேச்சுகள், வார்த்தைகள், மற்றும் வடிவங்களில் முக்கியமாகப் பிரதிநிதித்து, மிகுந்து மற்றும் அதனால் அதிக செயல்முறையை அறிவிப்புகளுக்கு அனுமதிக்கின்றன.