เครื่องหมายญี่ปุ่น

เริ่มการเดินทางทางด้านภาพของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเครื่องหมายญี่ปุ่น! สำรวจคอลเลกชันที่หลากหลายของสัญลักษณ์ที่รวมถึงคันจิ ฮิระกะนะ และคาตะกะนะ เริ่มต้นตั้งแต่ตัวอักษรโบราณจนถึงสคริปต์ที่สมัยใหม่ เครื่องหมายเหล่านี้เพิ่มความลึกและความร่ำรวยทางวัฒนธรรมให้กับเนื้อหาของคุณ ตะโพกลงในโลกของเครื่องหมายญี่ปุ่นในวันนี้!

日本

Circled Katakana A
Circled Katakana I
Circled Katakana U
Circled Katakana E
Circled Katakana O
Circled Katakana Ka
Circled Katakana Ki
Circled Katakana Ki
Circled Katakana Ke
Circled Katakana Ko
Circled Katakana Sa
Circled Katakana Si
Circled Katakana Su
Circled Katakana Se
Circled Katakana So
Circled Katakana Ta
Circled Katakana Ti
Circled Katakana Tu
Circled Katakana Te
Circled Katakana To
Circled Katakana Na
Circled Katakana Ni
Circled Katakana Nu
Circled Katakana Ne
Circled Katakana No
Circled Katakana Ha
Circled Katakana Hi
Circled Katakana Hu
Circled Katakana He
Circled Katakana Ho
Circled Katakana Ma
Circled Katakana Mi
Circled Katakana Mu
Circled Katakana Me
Circled Katakana Mo
Circled Katakana Ya
Circled Katakana Yu
Circled Katakana Yo
Circled Katakana Ra
Circled Katakana Ri
Circled Katakana Ru
Circled Katakana Re
Circled Katakana Ro
Circled Katakana Wa
Circled Katakana Wi
Circled Katakana We
Circled Katakana Wo
Squared Katakana Sa
🈂
Squared Katakana Koko
🈁
Japanese Industrial Standard Symbol
Hiragana Letter A
Hiragana Letter Small A
Hiragana Letter I
Hiragana Letter Small I
Hiragana Letter U
Hiragana Letter Small U
Hiragana Letter Vu
Hiragana Letter E
Hiragana Letter Small E
Hiragana Letter O
Hiragana Letter Small O
Hiragana Letter Ka
Hiragana Letter Small Ka
Hiragana Letter Ga
Hiragana Letter Ki
Hiragana Letter Gi
Hiragana Letter Ku
Hiragana Letter Gu
Hiragana Letter Ke
Hiragana Letter Small Ke
Hiragana Letter Ge
Hiragana Letter Ko
Hiragana Letter Go
Hiragana Letter Sa
Hiragana Letter Za
Hiragana Letter Si
Hiragana Letter Zi
Hiragana Letter Su
Hiragana Letter Zu
Hiragana Letter Se
Hiragana Letter Ze
Hiragana Letter So
Hiragana Letter Zo
Hiragana Letter Ta
Hiragana Letter Da
Hiragana Letter Ti
Hiragana Letter Di
Hiragana Letter Tu
Hiragana Letter Small Tu
Hiragana Letter Du
Hiragana Letter Te
Hiragana Letter De
Hiragana Letter To
Hiragana Letter Do
Hiragana Letter Na
Hiragana Letter Ni
Hiragana Letter Nu
Hiragana Letter Ne
Hiragana Letter No
Hiragana Letter Ha
Hiragana Letter Ba
Hiragana Letter Pa
Hiragana Letter Hi
Hiragana Letter Bi
Hiragana Letter Pi
Hiragana Letter Hu
Hiragana Letter Bu
Hiragana Letter Pu
Hiragana Letter He
Hiragana Letter Be
Hiragana Letter Pe
Hiragana Letter Ho
Hiragana Letter Bo
Hiragana Letter Po
Hiragana Letter Ma
Hiragana Letter Mi
Hiragana Letter Mu
Hiragana Letter Me
Hiragana Letter Mo
Hiragana Letter Ya
Hiragana Letter Small Ya
Hiragana Letter Yu
Hiragana Letter Small Yu
Hiragana Letter Yo
Hiragana Letter Small Yo
Hiragana Letter Ra
Hiragana Letter Ri
Hiragana Letter Ru
Hiragana Letter Re
Hiragana Letter Ro
Hiragana Letter Wa
Hiragana Letter Small Wa
Hiragana Letter Wi
Hiragana Letter We
Hiragana Letter Wo
Hiragana Letter N
Hiragana Digraph Yori
Katakana Letter A
Halfwidth Katakana Letter A
Katakana Letter Small A
Halfwidth Katakana Letter Small A
Katakana Letter I
Halfwidth Katakana Letter I
Katakana Letter Small I
Halfwidth Katakana Letter Small I
Katakana Letter U
Halfwidth Katakana Letter U
Katakana Letter Small U
Halfwidth Katakana Letter Small U
Katakana Letter Vu
Katakana Letter E
Halfwidth Katakana Letter E
Katakana Letter Small E
Halfwidth Katakana Letter Small E
Katakana Letter O
Halfwidth Katakana Letter O
Katakana Letter Small O
Halfwidth Katakana Letter Small O
Katakana Letter Ka
Halfwidth Katakana Letter Ka
Katakana Letter Small Ka
Katakana Letter Ga
Katakana Letter Ki
Halfwidth Katakana Letter Ki
Katakana Letter Gi
Katakana Letter Ku
Halfwidth Katakana Letter Ku
Katakana Letter Small Ku
Katakana Letter Gu
Katakana Letter Ke
Halfwidth Katakana Letter Ke
Katakana Letter Small Ke
Katakana Letter Ge
Katakana Letter Ko
Halfwidth Katakana Letter Ko
Katakana Letter Go
Katakana Letter Sa
Halfwidth Katakana Letter Sa
Katakana Letter Za
Katakana Letter Si
Halfwidth Katakana Letter Si
Katakana Letter Small Si
Katakana Letter Zi
Katakana Letter Su
Halfwidth Katakana Letter Su
Katakana Letter Small Su
Katakana Letter Zu
Katakana Letter Se
Halfwidth Katakana Letter Se
Katakana Letter Ze
Katakana Letter So
Halfwidth Katakana Letter So
ソ
Katakana Letter Zo
Katakana Letter Ta
Halfwidth Katakana Letter Ta
Katakana Letter Da
Katakana Letter Ti
Halfwidth Katakana Letter Ti
Katakana Letter Di
Katakana Letter Tu
Halfwidth Katakana Letter Tu
Katakana Letter Small Tu
Halfwidth Katakana Letter Small Tu
Katakana Letter Du
Katakana Letter Te
Halfwidth Katakana Letter Te
Katakana Letter De
Katakana Letter To
Halfwidth Katakana Letter To
Katakana Letter Small To
Katakana Letter Do
Katakana Letter Na
Halfwidth Katakana Letter Na
Katakana Letter Ni
Halfwidth Katakana Letter Ni
Katakana Letter Nu
Halfwidth Katakana Letter Nu
Katakana Letter Small Nu
Katakana Letter Ne
Halfwidth Katakana Letter Ne
Katakana Letter No
Halfwidth Katakana Letter No
Katakana Letter Ha
Katakana Letter Small Ha
Katakana Letter Ba
Halfwidth Katakana Letter Ha
Katakana Letter Pa
Katakana Letter Hi
Halfwidth Katakana Letter Hi
Katakana Letter Small Hi
Katakana Letter Bi
Katakana Letter Pi
Katakana Letter Hu
Halfwidth Katakana Letter Hu
Katakana Letter Small Hu
Katakana Letter Bu
Katakana Letter Pu
Katakana Letter He
Halfwidth Katakana Letter He
Katakana Letter Small He
Katakana Letter Be
Katakana Letter Pe
Katakana Letter Ho
Halfwidth Katakana Letter Ho
Katakana Letter Small Ho
Katakana Letter Bo
Katakana Letter Po
Katakana Letter Ma
Halfwidth Katakana Letter Ma
Katakana Letter Mi
Halfwidth Katakana Letter Mi
Katakana Letter Mu
Katakana Letter Small Mu
Halfwidth Katakana Letter Mu
Katakana Letter Me
Halfwidth Katakana Letter Me
Katakana Letter Mo
Halfwidth Katakana Letter Mo
Katakana Letter Ya
Halfwidth Katakana Letter Ya
Katakana Letter Small Ya
Halfwidth Katakana Letter Small Ya
Katakana Letter Yu
Halfwidth Katakana Letter Yu
Katakana Letter Small Yu
Halfwidth Katakana Letter Small Yu
Katakana Letter Yo
Halfwidth Katakana Letter Yo
Katakana Letter Small Yo
Halfwidth Katakana Letter Small Yo
Katakana Letter Ra
Halfwidth Katakana Letter Ra
Katakana Letter Small Ra
Katakana Letter Ri
Halfwidth Katakana Letter Ri
Katakana Letter Small Ri
Katakana Letter Ru
Halfwidth Katakana Letter Ru
Katakana Letter Small Ru
Katakana Letter Re
Halfwidth Katakana Letter Re
Katakana Letter Small Re
Katakana Letter Ro
Halfwidth Katakana Letter Ro
Katakana Letter Small Ro
Katakana Letter Wa
Halfwidth Katakana Letter Wa
Katakana Letter Small Wa
Katakana Letter Va
Katakana Letter Wi
Katakana Letter Vi
Katakana Letter We
Katakana Letter Ve
Katakana Letter Wo
Halfwidth Katakana Letter Wo
Katakana Letter Vo
Katakana Letter N
Halfwidth Katakana Letter N
Katakana Digraph Koto

เป็นสคริปต์หลากหลายมิติ

ภาพสัญลักษณ์ญี่ปุ่นเกิดจากสคริปต์ที่หลากหลาย รวมถึงคันจิ เฮียระกะนะ และคาตะกะนะ โดยให้ผู้ใช้ได้สัมผัสภาษาที่มีความหลากหลายด้านทั้งตัวอักษรที่เก่าแก่และสคริปต์ที่ใช้ในปัจจุบันทำให้สามารถแสดงออกความคล่องตัวอย่างหลากหลายได้

ความสำคัญทางวัฒนธรรม

แต่ละสัญลักษณ์สามารถแสดงถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมโดยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปะญี่ปุ่นทำให้ผู้ใช้สามารถประดิษฐ์เนื้อหาของตนด้วยความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมและดัชนีสวยงามของญี่ปุ่น

ความแม่นยำทางภาษา

คันจิ เฮียระกะนะ และคาตะกะนะ เป็นตัวอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางภาษา โดยมีการใช้เหมาะสมเพื่อแสดงความหมาย เสียงเสียดาย และคำภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นมีความแม่นยำ

คุณค่าทางการศึกษา

สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นทรัพยากรการศึกษาที่สำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ช่วยในการเข้าใจข้อความที่เขียน ขยายขอบเขตคำศัพท์ และกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างและรายละเอียดของภาษาญี่ปุ่น

ความหลากหลายทางสายตา

สัญลักษณ์ญี่ปุ่นแสดงความหลากหลายทางสายตา ตั้งแต่ตัวอักษรคันจิที่ซับซ้อนไปจนถึงสคริปต์เฮียระกะนะและคาตะกะนะที่มีการแบ่งเรียงในลักษณะที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น ให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ส่วนประกอบทางสายตาเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงานออกแบบของตน