ครอนเนอร์ซิมบอล

สำรวจไอคอนมุมที่หลากหลายซึ่งเพิ่มองค์ประกอบที่ไดนามิกและเรขาคณิตมายิ่งให้กับเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่มุมที่สวยงามไปจนถึงการออกแบบที่ซับซ้อน เครื่องหมายเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการจัดลำดับและสมดุลโครงสร้างทางสายตา ค้นพบความหลากหลายของครอนเนอร์ซิมบอลเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารทางภาพ!

Corners

Left White Corner Bracket
Right White Corner Bracket
Presentation Form for Vertical Right White Corner Bracket
Presentation Form for Vertical Left White Corner Bracket
Box Drawings Heavy Down and Left
Box Drawings Light Up and Right
Box Drawings up Light and Right Heavy
Box Drawings Light Down and Left
Presentation Form for Vertical Right Corner Bracket
Presentation Form for Vertical Left Corner Bracket
Box Drawings up Heavy and Right Light
Box Drawings Down Heavy and Left Light
Box Drawings Heavy up and Right
Box Drawings Down Light and Left Heavy
Box Drawings Heavy Down and Right
Box Drawings Heavy up and Left
Box Drawings Down Light and Right Heavy
Box Drawings up Light and Left Heavy
Box Drawings Down Heavy and Right Light
Box Drawings up Heavy and Left Light
Box Drawings Light Down and Right
Box Drawings Light Up and Left
Left Corner Bracket
Right Corner Bracket
Modifier Letter Extra-low Tone Bar
˩
Modifier Letter Extra-high Tone Bar
˥
Box Drawings Light Vertical and Left
Box Drawings Vertical Light and Left Heavy
Box Drawings up Heavy and Left Down Light
Box Drawings Down Heavy and Left up Light
Box Drawings Vertical Heavy and Left Light
Box Drawings Down Light and Left up Heavy
Box Drawings up Light and Left Down Heavy
Box Drawings Heavy Vertical and Left
Box Drawings Light Vertical and Right
Box Drawings Vertical Light and Right Heavy
Box Drawings up Heavy and Right Down Light
Box Drawings Down Heavy and Right up Light
Box Drawings Vertical Heavy and Right Light
Box Drawings Down Light and Right up Heavy
Box Drawings up Light and Right Down Heavy
Box Drawings Heavy Vertical and Right
Box Drawings Light Down and Horizontal
Box Drawings Left Heavy and Right Down Light
Box Drawings Right Heavy and Left Down Light
Box Drawings Down Light and Horizontal Heavy
Box Drawings Down Heavy and Horizontal Light
Box Drawings Right Light and Left Down Heavy
Box Drawings Left Light and Right Down Heavy
Box Drawings Heavy Down and Horizontal
Box Drawings Light Up and Horizontal
Box Drawings Left Heavy and Right up Light
Box Drawings Right Heavy and Left up Light
Box Drawings up Light and Horizontal Heavy
Box Drawings up Heavy and Horizontal Light
Box Drawings Right Light and Left up Heavy
Box Drawings Left Light and Right up Heavy
Box Drawings Heavy up and Horizontal
Box Drawings Light Vertical and Horizontal
Box Drawings Left Heavy and Right Vertical Light
Box Drawings Right Heavy and Left Vertical Light
Box Drawings Vertical Light and Horizontal Heavy
Box Drawings up Heavy and Down Horizontal Light
Box Drawings Down Heavy and up Horizontal Light
Box Drawings Vertical Heavy and Horizontal Light
Box Drawings Left up Heavy and Right Down Light
Box Drawings Right up Heavy and Left Down Light
Box Drawings Left Down Heavy and Right up Light
Box Drawings Right Down Heavy and Left up Light
Box Drawings Down Light and up Horizontal Heavy
Box Drawings up Light and Down Horizontal Heavy
Box Drawings Right Light and Left Vertical Heavy
Box Drawings Left Light and Right Vertical Heavy
Box Drawings Heavy Vertical and Horizontal
Box Drawings Down Single and Right Double
Box Drawings Down Single and Left Double
Box Drawings Down Double and Right Single
Box Drawings Down Double and Left Single
Box Drawings Double Down and Right
Box Drawings Double Down and Left
Box Drawings up Single and Right Double
Box Drawings up Single and Left Double
Box Drawings up Double and Right Single
Box Drawings up Double and Left Single
Box Drawings Double up and Right
Box Drawings Double up and Left
Box Drawings Vertical Single and Right Double
Box Drawings Vertical Single and Left Double
Box Drawings Vertical Double and Right Single
Box Drawings Vertical Double and Left Single
Box Drawings Double Vertical and Right
Box Drawings Double Vertical and Left
Box Drawings Down Double and Horizontal Single
Box Drawings up Double and Horizontal Single
Box Drawings up Single and Horizontal Double
Box Drawings Down Single and Horizontal Double
Box Drawings Double Down and Horizontal
Box Drawings Double up and Horizontal
Box Drawings Vertical Single and Horizontal Double
Box Drawings Vertical Double and Horizontal Single
Box Drawings Double Vertical and Horizontal
Postal Mark
Right Tack
Left Tack
Down Tack
Up Tack
Right Angle
Box Drawings Light Arc Down and Right
Box Drawings Light Arc Down and Left
Box Drawings Light Arc up and Left
Box Drawings Light Arc up and Right
Assertion
Models
True
Forces
Triple Vertical Bar Right Turnstile
Double Vertical Bar Double Right Turnstile
Does Not Prove
Not True
Does Not Force
Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile
Modifier Letter High Tone Bar
˦
Modifier Letter Mid Tone Bar
˧
Modifier Letter Low Tone Bar
˨
Intercalate
Hangzhou Numeral Six
Ocr Chair
Ocr Fork
Ocr Inverted Fork
Hangzhou Numeral Seven
Hangzhou Numeral Eight

Angular Elements

Corners Symbols offer a variety of angular designs, providing users with distinctive options to add dynamic and geometric elements to their visual content.

Visual Emphasis

Corners contribute to visual hierarchy, allowing users to highlight specific points or elements within their designs, guiding the viewer's attention and enhancing overall visual impact.

Structural Balance

Incorporating corners allows users to create structured and balanced compositions, fostering a sense of order and organization within their visual communication.

Aesthetic Variation

The collection provides diverse corner designs, allowing users to experiment with different styles, patterns, and arrangements, adding aesthetic diversity to their content.

Universal Versatility

Corners hold universal appeal, serving as versatile visual language elements that can be applied across various contexts and design styles, offering users flexibility in their creative expression.