บอโปโมฟอ ซิมบอล

ปลดล็อกความสวยงามของพยัญชนะของภาษามันดารินด้วยสัญลักษณ์บอโปโมฟอ! สำรวจสคริปต์ที่ไม่เหมือนใครที่แทนเสียงของภาษาจีนมันดาริน ตั้งแต่พยัญชนะเริ่มต้นจนถึงเสียงสุดท้าย สัญลักษณ์เหล่านี้จะให้คำแนะนำในการออกเสียงที่ถูกต้อง ทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนมันดารินเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและสนุกไปกับการเรียนรู้

บอโปโมฟอ

Bopomofo Letter B
Bopomofo Letter Bu
Bopomofo Final Letter P
Bopomofo Letter P
Bopomofo Letter M
Bopomofo Letter Im
Bopomofo Letter F
Bopomofo Letter V
Bopomofo Letter D
Bopomofo Final Letter T
Bopomofo Letter T
Bopomofo Letter N
Bopomofo Letter L
Bopomofo Letter G
Bopomofo Letter Gu
Bopomofo Final Letter K
Bopomofo Letter K
Bopomofo Letter Ng
Bopomofo Letter Ngg
Bopomofo Final Letter H
Bopomofo Letter H
Bopomofo Letter J
Bopomofo Letter Ji
Bopomofo Letter Q
Bopomofo Letter X
Bopomofo Letter Gn
Bopomofo Letter Zh
Bopomofo Letter Ch
Bopomofo Letter Sh
Bopomofo Letter R
Bopomofo Letter Z
Bopomofo Letter Zi
Bopomofo Letter C
Bopomofo Letter S
Bopomofo Letter A
Bopomofo Letter Ann
Bopomofo Letter O
Bopomofo Letter Onn
Bopomofo Letter Oo
Bopomofo Letter E
Bopomofo Letter Eh
Bopomofo Letter Ee
Bopomofo Letter Enn
Bopomofo Letter Ai
Bopomofo Letter Ainn
Bopomofo Letter Ei
Bopomofo Letter Au
Bopomofo Letter Aunn
Bopomofo Letter Ou
Bopomofo Letter An
Bopomofo Letter En
Bopomofo Letter Ang
Bopomofo Letter Ong
Bopomofo Letter Eng
Bopomofo Letter Am
Bopomofo Letter Om
Bopomofo Letter Er
Bopomofo Letter I
Bopomofo Letter Inn
Bopomofo Letter Innn
Bopomofo Letter U
Bopomofo Letter Unn
Bopomofo Letter Ir
Bopomofo Letter Iu

ฟาเนติก ปรีชิชัน

สัญลักษณ์โบปโมฟอให้บริการเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับภาษาจีนมันดาริน ที่แทนที่เสียงแต่ละเสียงด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันชัดเจน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงและเข้าใจเสียงที่ถูกต้องและมีความแตกต่างทางโทนพื้นฐานได้

ความเรียบง่ายของสคริปต์

สคริปต์โบปโมฟอที่ตรงไปตรงมาทำให้กระบวนการเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีนมันดารินเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้สำหรับผู้เริ่มต้นและเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการใช้ภาษา

การแสดงโทน

โบปโมฟอเป็นการแสดงโทนสี่ระดับของภาษาจีนมันดารินอย่างไม่ซ้ำซ้อน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้แยกแยะโทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทางสายตา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีนมันดาริน

การรวมกับอักษรจีน

โบปโมฟอมักจะใช้ร่วมกับอักษรจีน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงออกเสียงและภาษาเขียนได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจภาษาจีนมันดารินอย่างถ้วน

เครื่องมือการศึกษา

สัญลักษณ์โบปโมฟอเป็นเครื่องมือการศึกษาที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในการศึกษาในประเทศไต้หวัน ที่มีระบบมาตรฐานในการสอนการออกเสียงภาษาจีนมันดาริน มีส่วนในการสนับสนุนการเรียนรู้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ