Biểu tượng thời tiết

Dẫn hướng các yếu tố với Biểu tượng thời tiết! Khám phá một bộ sưu tập toàn diện các biểu tượng minh họa tượng trưng cho điều kiện thời tiết. Từ mặt trời đến mây, những biểu tượng này thêm một chút khí hậu vào nội dung của bạn. Dù dự báo hoặc chia sẻ cập nhật liên quan đến thời tiết, nâng cao giao tiếp của bạn với ngôn ngữ hình ảnh của Biểu tượng thời tiết.

Thời tiết

Thermometer
🌡
Degree Celsius
Degree Fahrenheit
Cloud
☁️
White Sun With Small Cloud
🌤
Sun Behind Cloud
White Sun Behind Cloud
🌥
Cloud With Rain
🌧
White Sun Behind Cloud With Rain
🌦
Cloud With Lightning
🌩
Thunder Cloud and Rain
Cloud With Snow
🌨
Wind Blowing Face
🌬
Droplet
💧
Closed Umbrella
🌂
Umbrella
☂️
Umbrella With Rain Drops
Umbrella on Ground
Water Wave
🌊
Rainbow
🌈
Fog
🌫
Thunderstorm
Lightning
Greek Small Letter Koppa
ϟ
High Voltage Sign
Cloud With Tornado
🌪
Cyclone
🌀
Snowflake
Tight Trifoliate Snowflake
Heavy Chevron Snowflake
Snowman
Snowman Without Snow
Fire
🔥
Hot Springs
Sun With Face
🌞
Black Sun With Rays
☀️
Sun
White Sun With Rays
First Quarter Moon
Last Quarter Moon
Crescent Moon
🌙
New Moon With Face
🌚
First Quarter Moon With Face
🌛
Full Moon With Face
🌝
Last Quarter Moon With Face
🌜
New Moon Symbol
🌑
Waxing Crescent Moon Symbol
🌒
First Quarter Moon Symbol
🌓
Waxing Gibbous Moon Symbol
🌔
Full Moon Symbol
🌕
Waning Gibbous Moon Symbol
🌖
Last Quarter Moon Symbol
🌗
Waning Crescent Moon Symbol
🌘
Glowing Star
🌟
White Medium Star
Shooting Star
🌠
Comet
☄️
Ringed Planet
🪐
Milky Way
🌌

Ngôn ngữ hình ảnh thời tiết

Các biểu tượng thời tiết cung cấp một biểu đồ hóa hình ảnh của các điều kiện thời tiết khác nhau, cho phép người dùng truyền đạt thông tin thời tiết và dự báo một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Nâng cao dự báo

Việc kết hợp các biểu tượng này nâng cao sự trình bày của dự báo thời tiết, giúp làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn và dễ tiếp cận với một đại chúng rộng lớn, từ những người dùng thông thường đến những người đam mê khí tượng học.

Điều kiện tổng quan

Người dùng có thể nhanh chóng truyền đạt điều kiện thời tiết hiện tại hoặc cập nhật bằng cách tận dụng ngắn gọn hình ảnh được cung cấp bởi các biểu tượng này, làm cho nội dung trở nên dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng.

Ứng dụng linh hoạt

Dù được sử dụng trong ứng dụng di động, trang web hay tài liệu giáo dục, các Biểu tượng Thời tiết cung cấp phương tiện linh hoạt để truyền đạt thông tin liên quan đến thời tiết một cách hình ảnh, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thảo luận về thời tiết

Các biểu tượng này phục vụ như một ngôn ngữ chung cho việc thảo luận về hiện tượng thời tiết, tạo điều kiện cho sự giao tiếp và hiểu biết giữa các đối tượng đa dạng quan tâm đến khí tượng học hoặc cập nhật thời tiết hàng ngày.