Người và Giới tính

Female Sign
Male Sign
Vertical Male With Stroke Sign
Male With Stroke Sign
Horizontal Male With Stroke Sign
Interlocked Female and Male Sign
Doubled Female Sign
Doubled Male Sign
Male and Female Sign
Male With Stroke and Male and Female Sign
Snowman
Yi Syllable Qyp
Hangul Syllable YU
Hangul Syllable Us
Baby
👶
Child
🧒
Boy
👦
Girl
👧
Person
🧑
Person: Blond Hair
👱
Man
👨
Person: Beard
🧔
Man: Red Hair
👨‍🦰
Man: Curly Hair
👨‍🦱
Man: White Hair
👨‍🦳
Man: Bald
👨‍🦲
Woman
👩
Woman: Red Hair
👩‍🦰
Person: Red Hair
🧑‍🦰
Woman: Curly Hair
👩‍🦱
Person: Curly Hair
🧑‍🦱
Woman: White Hair
👩‍🦳
Person: White Hair
🧑‍🦳
Woman: Bald
👩‍🦲
Person: Bald
🧑‍🦲
Woman: Blond Hair
👱‍♀️
Man: Blond Hair
👱‍♂️
Older Person
🧓
Old Man
👴
Old Woman
👵
Person Frowning
🙍
Man Frowning
🙍‍♂️
Woman Frowning
🙍‍♀️
Person Pouting
🙎
Man Pouting
🙎‍♂️
Woman Pouting
🙎‍♀️
Person Gesturing No
🙅
Man Gesturing No
🙅‍♂️
Woman Gesturing No
🙅‍♀️
Person Gesturing OK
🙆
Man Gesturing OK
🙆‍♂️
Woman Gesturing OK
🙆‍♀️
Person Tipping Hand
💁
Man Tipping Hand
💁‍♂️
Woman Tipping Hand
💁‍♀️
Person Raising Hand
🙋
Man Raising Hand
🙋‍♂️
Woman Raising Hand
🙋‍♀️
Deaf Person
🧏
Deaf Man
🧏‍♂️
Deaf Woman
🧏‍♀️
Person Bowing
🙇
Man Bowing
🙇‍♂️
Woman Bowing
🙇‍♀️
Person Facepalming
🤦
Man Facepalming
🤦‍♂️
Woman Facepalming
🤦‍♀️
Person Shrugging
🤷
Man Shrugging
🤷‍♂️
Woman Shrugging
🤷‍♀️
Health Worker
🧑‍⚕️
Man Health Worker
👨‍⚕️
Woman Health Worker
👩‍⚕️
Student
🧑‍🎓
Man Student
👨‍🎓
Woman Student
👩‍🎓
Teacher
🧑‍🏫
Man Teacher
👨‍🏫
Woman Teacher
👩‍🏫
Judge
🧑‍⚖️
Man Judge
👨‍⚖️
Woman Judge
👩‍⚖️
Farmer
🧑‍🌾
Man Farmer
👨‍🌾
Woman Farmer
👩‍🌾
Cook
🧑‍🍳
Man Cook
👨‍🍳
Woman Cook
👩‍🍳
Mechanic
🧑‍🔧
Man Mechanic
👨‍🔧
Woman Mechanic
👩‍🔧
Factory Worker
🧑‍🏭
Man Factory Worker
👨‍🏭
Woman Factory Worker
👩‍🏭
Office Worker
🧑‍💼
Man Office Worker
👨‍💼
Woman Office Worker
👩‍💼
Scientist
🧑‍🔬
Man Scientist
👨‍🔬
Woman Scientist
👩‍🔬
Technologist
🧑‍💻
Man Technologist
👨‍💻
Woman Technologist
👩‍💻
Singer
🧑‍🎤
Man Singer
👨‍🎤
Woman Singer
👩‍🎤
Artist
🧑‍🎨
Man Artist
👨‍🎨
Woman Artist
👩‍🎨
Pilot
🧑‍✈️
Man Pilot
👨‍✈️
Woman Pilot
👩‍✈️
Astronaut
🧑‍🚀
Man Astronaut
👨‍🚀
Woman Astronaut
👩‍🚀
Firefighter
🧑‍🚒
Man Firefighter
👨‍🚒
Woman Firefighter
👩‍🚒
Police Officer
👮
Man Police Officer
👮‍♂️
Woman Police Officer
👮‍♀️
Detective
🕵️
Man Detective
🕵️‍♂️
Woman Detective
🕵️‍♀️
Guard
💂
Man Guard
💂‍♂️
Woman Guard
💂‍♀️
Ninja
🥷
Construction Worker
👷
Man Construction Worker
👷‍♂️
Woman Construction Worker
👷‍♀️
Person with Crown
🫅
Prince
🤴
Princess
👸
Person Wearing Turban
👳
Man Wearing Turban
👳‍♂️
Woman Wearing Turban
👳‍♀️
Person with Skullcap
👲
Woman with Headscarf
🧕
Person in Tuxedo
🤵
Man in Tuxedo
🤵‍♂️
Woman in Tuxedo
🤵‍♀️
Person with Veil
👰
Man with Veil
👰‍♂️
Woman with Veil
👰‍♀️
Pregnant Woman
🤰
Breast-Feeding
🤱
Woman Feeding Baby
👩‍🍼
Man Feeding Baby
👨‍🍼
Person Feeding Baby
🧑‍🍼
Baby Angel
👼
Santa Claus
🎅
Mrs. Claus
🤶
Mx Claus
🧑‍🎄
Superhero
🦸
Man Superhero
🦸‍♂️
Woman Superhero
🦸‍♀️
Supervillain
🦹
Man Supervillain
🦹‍♂️
Woman Supervillain
🦹‍♀️
Mage
🧙
Man Mage
🧙‍♂️
Woman Mage
🧙‍♀️
Fairy
🧚
Man Fairy
🧚‍♂️
Woman Fairy
🧚‍♀️
Vampire
🧛
Man Vampire
🧛‍♂️
Woman Vampire
🧛‍♀️
Merperson
🧜
Merman
🧜‍♂️
Mermaid
🧜‍♀️
Elf
🧝
Man Elf
🧝‍♂️
Woman Elf
🧝‍♀️
Genie
🧞
Man Genie
🧞‍♂️
Woman Genie
🧞‍♀️
Zombie
🧟
Man Zombie
🧟‍♂️
Woman Zombie
🧟‍♀️
Person Getting Massage
💆
Man Getting Massage
💆‍♂️
Woman Getting Massage
💆‍♀️
Person Getting Haircut
💇
Man Getting Haircut
💇‍♂️
Woman Getting Haircut
💇‍♀️
Person Walking
🚶
Man Walking
🚶‍♂️
Woman Walking
🚶‍♀️
Person Standing
🧍
Man Standing
🧍‍♂️
Woman Standing
🧍‍♀️
Person Kneeling
🧎
Man Kneeling
🧎‍♂️
Woman Kneeling
🧎‍♀️
Person with White Cane
🧑‍🦯
Man with White Cane
👨‍🦯
Woman with White Cane
👩‍🦯
Person in Motorized Wheelchair
🧑‍🦼
Man in Motorized Wheelchair
👨‍🦼
Woman in Motorized Wheelchair
👩‍🦼
Person in Manual Wheelchair
🧑‍🦽
Man in Manual Wheelchair
👨‍🦽
Woman in Manual Wheelchair
👩‍🦽
Person Running
🏃
Man Running
🏃‍♂️
Woman Running
🏃‍♀️
Woman Dancing
💃
Man Dancing
🕺
Person in Suit Levitating
🕴️
People with Bunny Ears
👯
Men with Bunny Ears
👯‍♂️
Women with Bunny Ears
👯‍♀️
Person in Steamy Room
🧖
Man in Steamy Room
🧖‍♂️
Woman in Steamy Room
🧖‍♀️
Person in Lotus Position
🧘
People Holding Hands
🧑‍🤝‍🧑
Women Holding Hands
👭
Woman and Man Holding Hands
👫
Men Holding Hands
👬
Kiss
💏
Kiss: Woman, Man
👩‍❤️‍💋‍👨
Kiss: Man, Man
👨‍❤️‍💋‍👨
Kiss: Woman, Woman
👩‍❤️‍💋‍👩
Couple with Heart
💑
Couple with Heart: Woman, Man
👩‍❤️‍👨
Couple with Heart: Man, Man
👨‍❤️‍👨
Couple with Heart: Woman, Woman
👩‍❤️‍👩
Family
👪
Family: Man, Woman, Boy
👨‍👩‍👦
Family: Man, Woman, Girl
👨‍👩‍👧
Family: Man, Woman, Girl, Boy
👨‍👩‍👧‍👦
Family: Man, Woman, Boy, Boy
👨‍👩‍👦‍👦
Family: Man, Woman, Girl, Girl
👨‍👩‍👧‍👧
Family: Man, Man, Boy
👨‍👨‍👦
Family: Man, Man, Girl
👨‍👨‍👧
Family: Man, Man, Girl, Boy
👨‍👨‍👧‍👦
Family: Man, Man, Boy, Boy
👨‍👨‍👦‍👦
Family: Man, Man, Girl, Girl
👨‍👨‍👧‍👧
Family: Woman, Woman, Boy
👩‍👩‍👦
Family: Woman, Woman, Girl
👩‍👩‍👧
Family: Woman, Woman, Girl, Boy
👩‍👩‍👧‍👦
Family: Woman, Woman, Boy, Boy
👩‍👩‍👦‍👦
Family: Woman, Woman, Girl, Girl
👩‍👩‍👧‍👧
Family: Man, Boy
👨‍👦
Family: Man, Boy, Boy
👨‍👦‍👦
Family: Man, Girl
👨‍👧
Family: Man, Girl, Boy
👨‍👧‍👦
Family: Man, Girl, Girl
👨‍👧‍👧
Family: Woman, Boy
👩‍👦
Family: Woman, Boy, Boy
👩‍👦‍👦
Family: Woman, Girl
👩‍👧
Family: Woman, Girl, Boy
👩‍👧‍👦
Family: Woman, Girl, Girl
👩‍👧‍👧
Speaking Head
🗣️
Bust in Silhouette
👤
Busts in Silhouette
👥

Đại diện đa dạng

Thêm biểu tượng Người và Biểu tượng Giới tính để đại diện cho nhiều nhận thức về giới tính, khuyến khích tích hợp và đa dạng trong thiết kế và nội dung của bạn.

Giao tiếp hình ảnh mạnh mẽ

Sử dụng các biểu tượng này để giao tiếp hiệu quả, truyền tải thông điệp phù hợp với một đối tượng đại chúng rộng hơn, tạo ra môi trường bao hàm hơn.

Tính bao hàm biểu tượng

Sử dụng sức mạnh của các biểu tượng để tạo điểm đến chào đón cho tất cả các giới tính, tạo ra một môi trường mà ai cũng cảm thấy được công nhận và tôn trọng.

Khuyến khích nhận thức

Bằng cách sử dụng các biểu tượng này, bạn đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức về đa dạng giới tính, khuyến khích cuộc trò chuyện và hiểu biết trong khán giả và cộng đồng của bạn.