Các ký hiệu Radicals Trung Quốc

Mở ra những tinh túy của ngôn ngữ Trung Quốc với các ký hiệu Radicals Trung Quốc! Khám phá một bộ sưu tập các ký hiệu tạo nên nền tảng của các ký tự Trung Quốc, mỗi ký hiệu đều mang ý nghĩa riêng biệt. Từ sự đơn giản đến sự phức tạp, những ký hiệu này thêm sâu sắc và sự giàu có văn hóa vào nội dung của bạn.

Phổ thông nhân tử Trung Quốc

CJK Stroke T
CJK Stroke Wg
CJK Stroke Xg
CJK Stroke Bxg
CJK Stroke SW
CJK Stroke Hzz
CJK Stroke Hzg
CJK Stroke HP
CJK Stroke Hzwg
CJK Stroke Szwg
CJK Stroke Hzt
CJK Stroke Hzzp
CJK Stroke Hpwg
CJK Stroke Hzw
CJK Stroke Hzzz
CJK Stroke N
Kangxi Radical One
Kangxi Radical Line
Kangxi Radical Dot
Kangxi Radical Slash
Kangxi Radical Second
CJK Radical Second Three
CJK Radical Second Two
CJK Radical Second One
Kangxi Radical Hook
Kangxi Radical Two
Kangxi Radical Lid
Kangxi Radical Man
CJK Radical Person
Kangxi Radical Legs
Kangxi Radical Enter
Kangxi Radical Eight
Kangxi Radical Down Box
CJK Radical Box
Kangxi Radical Cover
Kangxi Radical Ice
Kangxi Radical Table
CJK Radical Table
Kangxi Radical Open Box
Kangxi Radical Knife
CJK Radical Knife One
CJK Radical Knife Two
Kangxi Radical Power
Kangxi Radical Wrap
Kangxi Radical Spoon
Kangxi Radical Right Open Box
Kangxi Radical Hiding Enclosure
Kangxi Radical Ten
Kangxi Radical Divination
CJK Radical Divination
Kangxi Radical Seal
CJK Radical Seal
Kangxi Radical Cliff
CJK Radical Cliff
Kangxi Radical Private
Kangxi Radical Again
Kangxi Radical Mouth
Kangxi Radical Enclosure
Kangxi Radical Earth
Kangxi Radical Scholar
Kangxi Radical Go
Kangxi Radical Go Slowly
Kangxi Radical Evening
Kangxi Radical Big
Kangxi Radical Woman
Kangxi Radical Child
Kangxi Radical Roof
Kangxi Radical Inch
Kangxi Radical Small
CJK Radical Small One
CJK Radical Small Two
CJK Radical Lame Three
Kangxi Radical Lame
CJK Radical Lame One
CJK Radical Lame Two
CJK Radical Lame Four
Kangxi Radical Corpse
Kangxi Radical Sprout
Kangxi Radical Mountain
Kangxi Radical River
Kangxi Radical Work
Kangxi Radical Oneself
CJK Radical Snake
Kangxi Radical Turban
Kangxi Radical Dry
CJK Radical Thread
Kangxi Radical Short Thread
Kangxi Radical Dotted Cliff
Kangxi Radical Long Stride
Kangxi Radical Two Hands
Kangxi Radical Shoot
Kangxi Radical Bow
Kangxi Radical Snout
CJK Radical Snout Two
CJK Radical Snout One
Kangxi Radical Bristle
Kangxi Radical Step
Kangxi Radical Heart
CJK Radical Heart Two
CJK Radical Heart One
Kangxi Radical Halberd
Kangxi Radical Door
Kangxi Radical Hand
⼿
CJK Radical Hand
Kangxi Radical Branch
Kangxi Radical Rap
CJK Radical Rap
Kangxi Radical Script
Kangxi Radical Dipper
Kangxi Radical Axe
Kangxi Radical Square
Kangxi Radical Not
CJK Radical Choke
Kangxi Radical Sun
CJK Radical Sun
Kangxi Radical Say
Kangxi Radical Moon
CJK Radical Moon
Kangxi Radical Tree
Kangxi Radical Lack
Kangxi Radical Stop
Kangxi Radical Death
CJK Radical Death
Kangxi Radical Weapon
Kangxi Radical Do Not
CJK Radical Mother
Kangxi Radical Compare
Kangxi Radical Fur
Kangxi Radical Clan
CJK Radical Civilian
Kangxi Radical Steam
Kangxi Radical Water
CJK Radical Water One
CJK Radical Water Two
Kangxi Radical Fire
CJK Radical Fire
Kangxi Radical Claw
CJK Radical Paw One
CJK Radical Paw Two
Kangxi Radical Father
Kangxi Radical Double X
CJK Radical Simplified Half Tree Trunk
Kangxi Radical Half Tree Trunk
Kangxi Radical Slice
Kangxi Radical Fang
Kangxi Radical Cow
CJK Radical Cow
Kangxi Radical Dog
CJK Radical Dog
Kangxi Radical Profound
Kangxi Radical Jade
CJK Radical Jade
Kangxi Radical Melon
Kangxi Radical Tile
Kangxi Radical Sweet
Kangxi Radical Life
Kangxi Radical Use
Kangxi Radical Field
Kangxi Radical Bolt of Cloth
CJK Radical Bolt of Cloth
Kangxi Radical Sickness
Kangxi Radical Dotted Tent
Kangxi Radical White
Kangxi Radical Skin
Kangxi Radical Dish
Kangxi Radical Eye
CJK Radical Eye
Kangxi Radical Spear
Kangxi Radical Arrow
Kangxi Radical Stone
Kangxi Radical Spirit
CJK Radical Spirit One
CJK Radical Spirit Two
Kangxi Radical Track
Kangxi Radical Grain
Kangxi Radical Cave
Kangxi Radical Stand
Kangxi Radical Bamboo
CJK Radical Bamboo
Kangxi Radical Rice
Kangxi Radical Silk
CJK Radical Silk
CJK Radical C-simplified Silk
Kangxi Radical Jar
Kangxi Radical Net
CJK Radical Net Two
CJK Radical Mesh
CJK Radical Net One
CJK Radical Net Three
CJK Radical Net Four
Kangxi Radical Sheep
CJK Radical Sheep
CJK Radical Ram
CJK Radical Ewe
Kangxi Radical Feather
Kangxi Radical Old
CJK Radical Old
Kangxi Radical And
Kangxi Radical Plow
Kangxi Radical Ear
⽿
Kangxi Radical Brush
CJK Radical Brush Two
CJK Radical Brush One
Kangxi Radical Meat
CJK Radical Meat
Kangxi Radical Minister
Kangxi Radical Self
Kangxi Radical Arrive
Kangxi Radical Mortar
CJK Radical Mortar
Kangxi Radical Tongue
Kangxi Radical Oppose
Kangxi Radical Boat
Kangxi Radical Stopping
Kangxi Radical Color
Kangxi Radical Grass
CJK Radical Grass One
CJK Radical Grass Two
⺿
CJK Radical Grass Three
Kangxi Radical Tiger
CJK Radical Tiger
Kangxi Radical Insect
Kangxi Radical Blood
Kangxi Radical Walk Enclosure
Kangxi Radical Clothes
CJK Radical Clothes
Kangxi Radical West
CJK Radical West Two
CJK Radical West One
Kangxi Radical See
CJK Radical C-simplified See
CJK Radical Simplified Horn
Kangxi Radical Horn
CJK Radical Horn
Kangxi Radical Speech
CJK Radical C-simplified Speech
Kangxi Radical Valley
Kangxi Radical Bean
Kangxi Radical Pig
Kangxi Radical Badger
Kangxi Radical Shell
CJK Radical C-simplified Shell
Kangxi Radical Red
Kangxi Radical Run
Kangxi Radical Foot
CJK Radical Foot
Kangxi Radical Body
Kangxi Radical Cart
CJK Radical C-simplified Cart
Kangxi Radical Bitter
Kangxi Radical Morning
Kangxi Radical Walk
CJK Radical Simplified Walk
CJK Radical Walk One
CJK Radical Walk Two
Kangxi Radical City
CJK Radical City
Kangxi Radical Wine
Kangxi Radical Distinguish
Kangxi Radical Village
Kangxi Radical Gold
CJK Radical C-simplified Gold
CJK Radical Long One
Kangxi Radical Long
CJK Radical Long Two
CJK Radical C-simplified Long
Kangxi Radical Gate
CJK Radical C-simplified Gate
Kangxi Radical Mound
CJK Radical Mound One
CJK Radical Mound Two
Kangxi Radical Slave
Kangxi Radical Short Tailed Bird
Kangxi Radical Rain
CJK Radical Rain
Kangxi Radical Blue
CJK Radical Blue
Kangxi Radical Wrong
Kangxi Radical Face
Kangxi Radical Leather
Kangxi Radical Tanned Leather
CJK Radical C-simplified Tanned Leather
Kangxi Radical Leek
Kangxi Radical Sound
Kangxi Radical Leaf
CJK Radical C-simplified Leaf
Kangxi Radical Wind
CJK Radical C-simplified Wind
Kangxi Radical Fly
CJK Radical C-simplified Fly
CJK Radical Eat One
Kangxi Radical Eat
CJK Radical Eat Three
CJK Radical Eat Two
CJK Radical C-simplified Eat
Kangxi Radical Head
CJK Radical Head
Kangxi Radical Fragrant
Kangxi Radical Horse
CJK Radical C-simplified Horse
Kangxi Radical Bone
CJK Radical Bone
Kangxi Radical Tall
Kangxi Radical Hair
Kangxi Radical Fight
Kangxi Radical Sacrificial Wine
⾿
Kangxi Radical Cauldron
Kangxi Radical Ghost
CJK Radical Ghost
Kangxi Radical Fish
CJK Radical C-simplified Fish
Kangxi Radical Bird
CJK Radical C-simplified Bird
Kangxi Radical Salt
CJK Radical C-simplified Salt
Kangxi Radical Deer
Kangxi Radical Wheat
CJK Radical Simplified Wheat
Kangxi Radical Hemp
Kangxi Radical Yellow
CJK Radical Simplified Yellow
Kangxi Radical Millet
Kangxi Radical Black
Kangxi Radical Embroidery
Kangxi Radical Frog
CJK Radical C-simplified Frog
Kangxi Radical Tripod
Kangxi Radical Drum
Kangxi Radical Rat
Kangxi Radical Nose
Kangxi Radical Even
CJK Radical J-simplified Even
CJK Radical C-simplified Even
Kangxi Radical Tooth
CJK Radical J-simplified Tooth
CJK Radical C-simplified Tooth
Kangxi Radical Dragon
CJK Radical J-simplified Dragon
CJK Radical C-simplified Dragon
Kangxi Radical Turtle
CJK Radical Turtle
CJK Radical J-simplified Turtle
CJK Radical C-simplified Turtle
Kangxi Radical Flute

Tuần thủ từ

Các biểu tượng của cách điền chữ Trung Quốc đóng vai trò là các khối xây dựng cơ bản của từ Hán, mỗi biểu tượng mang ý nghĩa riêng của nó và đóng góp vào ý nghĩa tổng thể của một từ, mang lại cho người dùng cái nhìn sâu sắc về cấu trúc của hệ thống viết chữ Trung Quốc.

Ý nghĩa ngữ nghĩa

Mỗi từ hán có một ý nghĩa ngữ nghĩa riêng biệt, cho phép người dùng truyền đạt ý nghĩa và khái niệm cụ thể trong từ, tạo điều kiện cho việc hiểu sâu về các sắc thái văn hóa và ngôn ngữ phong phú của ngôn ngữ này.

Khám phá văn hóa

Khám phá các biểu tượng của cách điền chữ Trung Quốc mang lại cho người dùng một cuộc hành trình vào văn hóa và lịch sử Trung Quốc, vì các biểu tượng này thường mang theo sự biểu tượng văn hóa, lịch sử hoặc hình vẽ, tạo cửa vào mỹ thuật và truyền thống ngôn ngữ của Trung Quốc.

Tài nguyên giáo dục

Với người học tiếng Trung, các biểu tượng này đóng vai trò là một nguồn tài nguyên giáo dục quý giá, giúp hiểu từ và học ngôn ngữ, phát triển sự hiểu biết toàn diện hơn về khía cạnh hình ảnh và ngữ nghĩa của ngôn ngữ này.

Phức tạp hình ảnh

Các biểu tượng của cách điền chữ Trung Quốc có độ phức tạp hình ảnh từ đơn giản đến phức tạp, cho phép người dùng đánh giá được tính phức tạp hình ảnh tồn tại trong từ Hán, từ các biểu tượng cơ bản đến các sự kết hợp phức tạp, góp phần vào chiều sâu mỹ thuật và nghệ thuật của ngôn ngữ này.