Symbol Alfabetu Pinyin

Opanuj wymowę mandaryńską za pomocą Symboli Alfabetu Pinyin! Poznaj zestaw symboli reprezentujących dźwięki języka mandaryńskiego. Od ā do zhè, te symbole stanowią przewodnik fonetyczny do dokładnej wymowy, pomagając uczącym się osiągnąć biegłość językową. Podnieś swoją komunikację w języku mandaryńskim dzięki Symbolom Alfabetu Pinyin.

Alfabet pinyin

Latin Capital Letter A
A
Latin Capital Letter A With Acute
Á
Latin Capital Letter A With Caron
Ǎ
Latin Capital Letter A With Grave
À
Latin Capital Letter A With Macron
Ā
Latin Capital Letter B
B
Latin Capital Letter C
C
Latin Capital Letter D
D
Latin Capital Letter E
E
Latin Capital Letter E With Acute
É
Latin Capital Letter E With Caron
Ě
Latin Capital Letter E With Grave
È
Latin Capital Letter E With Macron
Ē
Latin Capital Letter F
F
Latin Capital Letter G
G
Latin Capital Letter H
H
Latin Capital Letter I
I
Latin Capital Letter I With Acute
Í
Latin Capital Letter I With Caron
Ǐ
Latin Capital Letter I With Grave
Ì
Latin Capital Letter I With Macron
Ī
Latin Capital Letter J
J
Latin Capital Letter K
K
Latin Capital Letter L
L
Latin Capital Letter M
M
Latin Capital Letter N
N
Latin Capital Letter O
O
Latin Capital Letter O With Acute
Ó
Latin Capital Letter O With Caron
Ǒ
Latin Capital Letter O With Grave
Ò
Latin Capital Letter O With Macron
Ō
Latin Capital Letter P
P
Latin Capital Letter Q
Q
Latin Capital Letter R
R
Latin Capital Letter S
S
Latin Capital Letter T
T
Latin Capital Letter U
U
Latin Capital Letter U With Acute
Ú
Latin Capital Letter U With Caron
Ǔ
Latin Capital Letter U With Diaeresis
Ü
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Acute
Ǘ
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Caron
Ǚ
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Grave
Ǜ
Latin Capital Letter U With Diaeresis And Macron
Ǖ
Latin Capital Letter U With Grave
Ù
Latin Capital Letter U With Macron
Ū
Latin Capital Letter W
W
Latin Capital Letter X
X
Latin Capital Letter Y
Y
Latin Capital Letter Z
Z
Latin Small Letter A
a
Latin Small Letter A With Acute
á
Latin Small Letter A With Caron
ǎ
Latin Small Letter A With Grave
à
Latin Small Letter A With Macron
ā
Latin Small Letter B
b
Latin Small Letter C
c
Latin Small Letter D
d
Latin Small Letter E
e
Latin Small Letter E With Acute
é
Latin Small Letter E With Caron
ě
Latin Small Letter E With Grave
è
Latin Small Letter E With Macron
ē
Latin Small Letter F
f
Latin Small Letter G
g
Latin Small Letter H
h
Latin Small Letter I
i
Latin Small Letter I With Acute
í
Latin Small Letter I With Caron
ǐ
Latin Small Letter I With Grave
ì
Latin Small Letter I With Macron
ī
Latin Small Letter J
j
Latin Small Letter K
k
Latin Small Letter L
l
Latin Small Letter M
m
Latin Small Letter N
n
Latin Small Letter O
o
Latin Small Letter O With Acute
ó
Latin Small Letter O With Caron
ǒ
Latin Small Letter O With Grave
ò
Latin Small Letter O With Macron
ō
Latin Small Letter P
p
Latin Small Letter Q
q
Latin Small Letter R
r
Latin Small Letter S
s
Latin Small Letter T
t
Latin Small Letter U
u
Latin Small Letter U With Acute
ú
Latin Small Letter U With Caron
ǔ
Latin Small Letter U With Diaeresis
ü
Latin Small Letter U With Diaeresis And Acute
ǘ
Latin Small Letter U With Diaeresis And Caron
ǚ
Latin Small Letter U With Diaeresis And Grave
ǜ
Latin Small Letter U With Diaeresis And Macron
ǖ
Latin Small Letter U With Grave
ù
Latin Small Letter U With Macron
ū
Latin Small Letter W
w
Latin Small Letter X
x
Latin Small Letter Y
y
Latin Small Letter Z
z

Dokładność fonetyczna

Symboli alfabetu pinyin służą jako precyzyjny przewodnik fonetyczny dla języka mandaryńskiego, umożliwiając naukę dokładnego wymawiania dźwięków, tonów i sylab, sprzyjając klarownej i skutecznej komunikacji.

Płynność językowa

Dla uczących się języka, te symbole są niezbędnymi narzędziami do osiągnięcia biegłości w języku mandaryńskim, pomagają w poprawnej wymowie słów i zwrotów oraz wzmacniają ogólną sprawność językową.

Klarowność tonalna

Pinyin zawiera oznaczenia tonalne, pozwalając użytkownikom na zrozumienie czterech tonów języka mandaryńskiego, co jest kluczowe dla precyzyjnego przekazywania znaczeń i unikania nieporozumień w mówionym chińskim.

Zasób edukacyjny

Symboli alfabetu pinyin służą jako podstawowy zasób edukacyjny, szczególnie dla początkujących, oferując systematyczne i standaryzowane podejście do nauki wymowy mandaryńskiej, ułatwiając początkowe etapy nauki języka.

Most kulturowy

Pinyin pełni rolę mostu między chińskimi znakami a wymową, oferując uczącym się praktyczny punkt wejścia do języka mandaryńskiego i stanowiąc cenne połączenie między pisemnymi i mówionymi aspektami języka, wzmacniając ogólną zdolność komunikacyjną.