Alfabet Fonetyczny

Latin Capital Letter A
A
Latin Small Letter Turned A
ɐ
Latin Small Letter Alpha
ɑ
Latin Small Letter Turned Alpha
ɒ
Latin Letter Small Capital B
ʙ
Latin Small Letter B With Hook
ɓ
Latin Small Letter C With Curl
ɕ
Latin Small Letter Dz Digraph
ʣ
Latin Small Letter Dz Digraph With Curl
ʥ
Latin Small Letter Dezh Digraph
ʤ
Latin Small Letter D With Tail
ɖ
Latin Small Letter D With Hook
ɗ
Latin Small Letter Schwa
ə
Latin Small Letter Open E
ɛ
Latin Small Letter Reversed E
ɘ
Latin Small Letter Schwa With Hook
ɚ
Latin Small Letter Reversed Open E
ɜ
Latin Small Letter Reversed Open E With Hook
ɝ
Latin Small Letter Closed Reversed Open E
ɞ
Latin Small Letter Closed Open E
ʚ
Latin Small Letter Rams Horn
ɤ
Latin Capital Letter F
F
Latin Small Letter Feng Digraph
ʩ
Latin Small Letter Script G
ɡ
Latin Letter Small Capital G
ɢ
Latin Small Letter G With Hook
ɠ
Latin Letter Small Capital G With Hook
ʛ
Latin Small Letter Gamma
ɣ
Latin Letter Small Capital H
ʜ
Latin Small Letter H With Hook
ɦ
Latin Small Letter Heng With Hook
ɧ
Latin Letter Small Capital I
ɪ
Latin Small Letter I With Stroke
ɨ
Latin Small Letter Iota
ɩ
Latin Small Letter J With Crossed-tail
ʝ
Latin Small Letter Dotless J With Stroke
ɟ
Latin Small Letter Dotless J With Stroke And Hook
ʄ
Latin Small Letter Turned K
ʞ
Latin Small Letter Ls Digraph
ʪ
Latin Small Letter Lz Digraph
ʫ
Latin Letter Small Capital L
ʟ
Latin Small Letter L With Middle Tilde
ɫ
Latin Small Letter L With Belt
ɬ
Latin Small Letter L With Retroflex Hook
ɭ
Latin Small Letter Lezh
ɮ
Latin Small Letter Turned Y
ʎ
Latin Small Letter M With Hook
ɱ
Latin Letter Small Capital N
ɴ
Latin Small Letter N With Left Hook
ɲ
Latin Small Letter N With Retroflex Hook
ɳ
Latin Letter Small Capital Oe
ɶ
Latin Small Letter Open O
ɔ
Latin Small Letter Barred O
ɵ
Latin Small Letter Closed Omega
ɷ
Latin Small Letter Phi
ɸ
Latin Small Letter Q With Hook
ʠ
Latin Letter Small Capital R
ʀ
Latin Small Letter Turned R
ɹ
Latin Small Letter Turned R With Long Leg
ɺ
Latin Small Letter Turned R With Hook
ɻ
Latin Small Letter R With Long Leg
ɼ
Latin Small Letter R With Tail
ɽ
Latin Small Letter R With Fishhook
ɾ
Latin Small Letter Reversed R With Fishhook
ɿ
Latin Letter Small Capital Inverted R
ʁ
Latin Small Letter S With Hook
ʂ
Latin Small Letter Esh
ʃ
Latin Small Letter Squat Reversed Esh
ʅ
Latin Small Letter Esh With Curl
ʆ
Latin Small Letter Tc Digraph With Curl
ʨ
Latin Small Letter Ts Digraph
ʦ
Latin Small Letter Tesh Digraph
ʧ
Latin Small Letter T With Retroflex Hook
ʈ
Latin Small Letter Turned T
ʇ
Latin Capital Letter U
U
Latin Small Letter U Bar
ʉ
Latin Small Letter Turned H
ɥ
Latin Small Letter Turned H With Fishhook And Tail
ʯ
Latin Small Letter Turned M
ɯ
Latin Small Letter Turned M With Long Leg
ɰ
Latin Small Letter Upsilon
ʊ
Latin Small Letter V With Hook
ʋ
Latin Small Letter Turned V
ʌ
Latin Small Letter Turned W
ʍ
Latin Letter Small Capital Y
ʏ
Latin Small Letter Z With Retroflex Hook
ʐ
Latin Small Letter Z With Curl
ʑ
Latin Small Letter Ezh
ʒ
Latin Small Letter Ezh With Curl
ʓ
Latin Letter Glottal Stop
ʔ
Latin Letter Pharyngeal Voiced Fricative
ʕ
Latin Letter Glottal Stop With Stroke
ʡ
Latin Letter Reversed Glottal Stop With Stroke
ʢ
Latin Letter Inverted Glottal Stop
ʖ
Latin Letter Stretched C
ʗ
Latin Letter Bilabial Click
ʘ
Latin Letter Bilabial Percussive
ʬ
Latin Letter Bidental Percussive
ʭ
Digit Zero
0
Digit Two
2
Plus Sign
+

Precyzja w wymowie

Symbolika alfabetu fonetycznego oferuje precyzyjne przedstawienie dźwięków, pomagając użytkownikom osiągnąć dokładną wymowę w różnych językach i kontekstach komunikacyjnych.

Uniwersalna klarowność

Symbole przestrzegają standardowego alfabetu fonetycznego, dostarczając użytkownikom uniwersalnie rozumiany i uznawany system reprezentacji dźwięków mowy, zapewniając jasną komunikację międzybarwną.

Pomoc w nauce języków

Te symbole są cennymi narzędziami dla uczących się języków, pomagając im opanować prawidłową wymowę i poszerzyć ich zrozumienie fonetyki w różnych językach.

Standard wojskowy i lotniczy

Symbole alfabetu fonetycznego, takie jak Alfa, Bravo i Charlie, są powszechnie używane w kontekstach wojskowych i lotniczych, pełniąc funkcję standaryzowanej i klarownej ścieżki przekazywania informacji werbalnie.

Efektywna komunikacja

W profesjonalnych i technicznych środowiskach, symbole alfabetu fonetycznego ułatwiają efektywną komunikację werbalną, zapewniając dokładność i klarowność, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie precyzyjna komunikacja jest kluczowa, takich jak transmisje radiowe i centra telefoniczne.