Alchemia

Alchemical Symbol for Air
🜁
Alchemical Symbol for Alembic
🝪
Alchemical Symbol for Alkali
🜶
Alchemical Symbol for Alkali-2
🜷
Alchemical Symbol for Alum
🝅
Alchemical Symbol for Amalgam
🝛
Alchemical Symbol for Antimony Ore
🜫
Alchemical Symbol for Aqua Regia
🜆
Alchemical Symbol for Aqua Regia-2
🜇
Alchemical Symbol for Aqua Vitae
🜈
Alchemical Symbol for Aqua Vitae-2
🜉
Alchemical Symbol for Aquafortis
🜅
Alchemical Symbol for Arsenic
🜺
Alchemical Symbol for Ashes
🝗
Alchemical Symbol for Auripigment
🜽
Alchemical Symbol for Bath of Mary
🝫
Alchemical Symbol for Bath of Vapours
🝬
Alchemical Symbol for Bismuth Ore
🜾
Alchemical Symbol for Black Sulfur
🜏
Alchemical Symbol for Borax
🝂
Alchemical Symbol for Borax-2
🝃
Alchemical Symbol for Borax-3
🝄
Alchemical Symbol for Brick
🝙
Alchemical Symbol for Caduceus
🝐
Alchemical Symbol for Calx
🝌
Alchemical Symbol for Caput Mortuum
🝎
Alchemical Symbol for Cinnabar
🜓
Alchemical Symbol for Copper Antimoniate
🜥
Alchemical Symbol for Copper Ore
🜠
Alchemical Symbol for Crocus of Copper
🜣
Alchemical Symbol for Crocus of Copper-2
🜤
Alchemical Symbol for Crocus of Iron
🜞
Alchemical Symbol for Crucible
🝥
Alchemical Symbol for Crucible-2
🝦
Alchemical Symbol for Crucible-3
🝧
Alchemical Symbol for Crucible-4
🝨
Alchemical Symbol for Crucible-5
🝩
Alchemical Symbol for Day-night
🝰
Alchemical Symbol for Dissolve
🝡
Alchemical Symbol for Dissolve-2
🝢
Alchemical Symbol for Distill
🝠
Alchemical Symbol for Earth
🜃
Alchemical Symbol for Fire
🜂
Alchemical Symbol for Gold
🜚
Alchemical Symbol for Gum
🝉
Alchemical Symbol for Half Dram
🝲
Alchemical Symbol for Half Ounce
🝳
Alchemical Symbol for Horse Dung
🝖
Alchemical Symbol for Hour
🝮
Alchemical Symbol for Iron Ore
🜜
Alchemical Symbol for Iron Ore-2
🜝
Alchemical Symbol for Iron-copper Ore
🜡
Alchemical Symbol for Lead Ore
🜪
Alchemical Symbol for Lodestone
🝓
Alchemical Symbol for Marcasite
🜸
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate
🜐
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate-2
🜑
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate-3
🜒
Alchemical Symbol for Month
🝱
Alchemical Symbol for Night
🝯
Alchemical Symbol for Nitre
🜕
Alchemical Symbol for Oil
🝆
Alchemical Symbol for Philosophers Sulfur
🜎
Alchemical Symbol for Pot Ashes
🝘
Alchemical Symbol for Powder
🝋
Alchemical Symbol for Powdered Brick
🝚
Alchemical Symbol for Precipitate
🝟
Alchemical Symbol for Purify
🝣
Alchemical Symbol for Putrefaction
🝤
Alchemical Symbol for Quick Lime
🝁
Alchemical Symbol for Quintessence
🜀
Alchemical Symbol for Realgar
🜻
Alchemical Symbol for Realgar-2
🜼
Alchemical Symbol for Regulus
🜲
Alchemical Symbol for Regulus of Antimony
🜰
Alchemical Symbol for Regulus of Antimony-2
🜱
Alchemical Symbol for Regulus of Iron
🜟
Alchemical Symbol for Regulus-2
🜳
Alchemical Symbol for Regulus-3
🜴
Alchemical Symbol for Regulus-4
🜵
Alchemical Symbol for Retort
🝭
Alchemical Symbol for Rock Salt
🜘
Alchemical Symbol for Rock Salt-2
🜙
Alchemical Symbol for Sal-ammoniac
🜹
Alchemical Symbol for Salt
🜔
Alchemical Symbol for Salt of Antimony
🜭
Alchemical Symbol for Salt of Copper Antimoniate
🜦
Alchemical Symbol for Scepter of Jove
🝏
Alchemical Symbol for Silver
🜛
Alchemical Symbol for Soap
🝔
Alchemical Symbol for Spirit
🝇
Alchemical Symbol for Starred Trident
🝒
Alchemical Symbol for Stratum Super Stratum
🝜
Alchemical Symbol for Stratum Super Stratum-2
🝝
Alchemical Symbol for Sublimate of Antimony
🜬
Alchemical Symbol for Sublimate of Copper
🜢
Alchemical Symbol for Sublimate of Salt of Antimony
🜮
Alchemical Symbol for Sublimate of Salt of Copper
🜧
Alchemical Symbol for Sublimation
🝞
Alchemical Symbol for Sulfur
🜍
Alchemical Symbol for Tartar
🜿
Alchemical Symbol for Tartar-2
🝀
Alchemical Symbol for Tin Ore
🜩
Alchemical Symbol for Tincture
🝈
Alchemical Symbol for Trident
🝑
Alchemical Symbol for Tutty
🝍
Alchemical Symbol for Urine
🝕
Alchemical Symbol for Verdigris
🜨
Alchemical Symbol for Vinegar
🜊
Alchemical Symbol for Vinegar of Antimony
🜯
Alchemical Symbol for Vinegar-2
🜋
Alchemical Symbol for Vinegar-3
🜌
Alchemical Symbol for Vitriol
🜖
Alchemical Symbol for Vitriol-2
🜗
Alchemical Symbol for Water
🜄
Alchemical Symbol for Wax
🝊

Starożytne mądrości

Symbole alchemii przekazują wiedzę sięgającą wieków i ezoteryczne spojrzenie, zapewniając użytkownikom unikalny i mistyczny język wizualny do odkrywania i integrowania w treść.

Mistyczne znaczenie

Każdy symbol nosi swoje własne mistyczne znaczenie, pozwalając użytkownikom wkomponować w swoje projekty elementy magii, tajemnicy i głębi duchowej, dodając warstwę czaru do komunikacji wizualnej.

Przemienione obrazy

Symbole alchemiczne często reprezentują przemianę i metamorfozę, umożliwiając użytkownikom wizualne przedstawienie koncepcji zmiany, wzrostu i ewolucji w ramach ich projektów.

Ezoteryczne opowieści

Użytkownicy mogą używać tych symboli do opowiadania ezoterycznych historii, dodając tajemniczość i intrygę do swojej treści, zachwycając publiczność ukrytymi znaczeniami i starożytnymi narracjami.

Kulturowe połączenia

Symbole alchemii niosą ze sobą kulturowe i historyczne związki, dając użytkownikom możliwość skorzystania z bogatej tradycji alchemicznych i tworzenia projektów, które rezonują z sensem starożytnej mądrości.