Simya

Alchemical Symbol for Air
🜁
Alchemical Symbol for Alembic
🝪
Alchemical Symbol for Alkali
🜶
Alchemical Symbol for Alkali-2
🜷
Alchemical Symbol for Alum
🝅
Alchemical Symbol for Amalgam
🝛
Alchemical Symbol for Antimony Ore
🜫
Alchemical Symbol for Aqua Regia
🜆
Alchemical Symbol for Aqua Regia-2
🜇
Alchemical Symbol for Aqua Vitae
🜈
Alchemical Symbol for Aqua Vitae-2
🜉
Alchemical Symbol for Aquafortis
🜅
Alchemical Symbol for Arsenic
🜺
Alchemical Symbol for Ashes
🝗
Alchemical Symbol for Auripigment
🜽
Alchemical Symbol for Bath of Mary
🝫
Alchemical Symbol for Bath of Vapours
🝬
Alchemical Symbol for Bismuth Ore
🜾
Alchemical Symbol for Black Sulfur
🜏
Alchemical Symbol for Borax
🝂
Alchemical Symbol for Borax-2
🝃
Alchemical Symbol for Borax-3
🝄
Alchemical Symbol for Brick
🝙
Alchemical Symbol for Caduceus
🝐
Alchemical Symbol for Calx
🝌
Alchemical Symbol for Caput Mortuum
🝎
Alchemical Symbol for Cinnabar
🜓
Alchemical Symbol for Copper Antimoniate
🜥
Alchemical Symbol for Copper Ore
🜠
Alchemical Symbol for Crocus of Copper
🜣
Alchemical Symbol for Crocus of Copper-2
🜤
Alchemical Symbol for Crocus of Iron
🜞
Alchemical Symbol for Crucible
🝥
Alchemical Symbol for Crucible-2
🝦
Alchemical Symbol for Crucible-3
🝧
Alchemical Symbol for Crucible-4
🝨
Alchemical Symbol for Crucible-5
🝩
Alchemical Symbol for Day-night
🝰
Alchemical Symbol for Dissolve
🝡
Alchemical Symbol for Dissolve-2
🝢
Alchemical Symbol for Distill
🝠
Alchemical Symbol for Earth
🜃
Alchemical Symbol for Fire
🜂
Alchemical Symbol for Gold
🜚
Alchemical Symbol for Gum
🝉
Alchemical Symbol for Half Dram
🝲
Alchemical Symbol for Half Ounce
🝳
Alchemical Symbol for Horse Dung
🝖
Alchemical Symbol for Hour
🝮
Alchemical Symbol for Iron Ore
🜜
Alchemical Symbol for Iron Ore-2
🜝
Alchemical Symbol for Iron-copper Ore
🜡
Alchemical Symbol for Lead Ore
🜪
Alchemical Symbol for Lodestone
🝓
Alchemical Symbol for Marcasite
🜸
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate
🜐
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate-2
🜑
Alchemical Symbol for Mercury Sublimate-3
🜒
Alchemical Symbol for Month
🝱
Alchemical Symbol for Night
🝯
Alchemical Symbol for Nitre
🜕
Alchemical Symbol for Oil
🝆
Alchemical Symbol for Philosophers Sulfur
🜎
Alchemical Symbol for Pot Ashes
🝘
Alchemical Symbol for Powder
🝋
Alchemical Symbol for Powdered Brick
🝚
Alchemical Symbol for Precipitate
🝟
Alchemical Symbol for Purify
🝣
Alchemical Symbol for Putrefaction
🝤
Alchemical Symbol for Quick Lime
🝁
Alchemical Symbol for Quintessence
🜀
Alchemical Symbol for Realgar
🜻
Alchemical Symbol for Realgar-2
🜼
Alchemical Symbol for Regulus
🜲
Alchemical Symbol for Regulus of Antimony
🜰
Alchemical Symbol for Regulus of Antimony-2
🜱
Alchemical Symbol for Regulus of Iron
🜟
Alchemical Symbol for Regulus-2
🜳
Alchemical Symbol for Regulus-3
🜴
Alchemical Symbol for Regulus-4
🜵
Alchemical Symbol for Retort
🝭
Alchemical Symbol for Rock Salt
🜘
Alchemical Symbol for Rock Salt-2
🜙
Alchemical Symbol for Sal-ammoniac
🜹
Alchemical Symbol for Salt
🜔
Alchemical Symbol for Salt of Antimony
🜭
Alchemical Symbol for Salt of Copper Antimoniate
🜦
Alchemical Symbol for Scepter of Jove
🝏
Alchemical Symbol for Silver
🜛
Alchemical Symbol for Soap
🝔
Alchemical Symbol for Spirit
🝇
Alchemical Symbol for Starred Trident
🝒
Alchemical Symbol for Stratum Super Stratum
🝜
Alchemical Symbol for Stratum Super Stratum-2
🝝
Alchemical Symbol for Sublimate of Antimony
🜬
Alchemical Symbol for Sublimate of Copper
🜢
Alchemical Symbol for Sublimate of Salt of Antimony
🜮
Alchemical Symbol for Sublimate of Salt of Copper
🜧
Alchemical Symbol for Sublimation
🝞
Alchemical Symbol for Sulfur
🜍
Alchemical Symbol for Tartar
🜿
Alchemical Symbol for Tartar-2
🝀
Alchemical Symbol for Tin Ore
🜩
Alchemical Symbol for Tincture
🝈
Alchemical Symbol for Trident
🝑
Alchemical Symbol for Tutty
🝍
Alchemical Symbol for Urine
🝕
Alchemical Symbol for Verdigris
🜨
Alchemical Symbol for Vinegar
🜊
Alchemical Symbol for Vinegar of Antimony
🜯
Alchemical Symbol for Vinegar-2
🜋
Alchemical Symbol for Vinegar-3
🜌
Alchemical Symbol for Vitriol
🜖
Alchemical Symbol for Vitriol-2
🜗
Alchemical Symbol for Water
🜄
Alchemical Symbol for Wax
🝊

Antik Bilgelik

Simyacılık Sembolleri, yüzyıllara dayanan bilgi ve ezoterik içgörüler iletilirken kullanıcılara benzersiz ve mistik bir görsel dil sunar.

Mistik Anlam

Her sembol kendi mistik anlamını taşır ve kullanıcılara tasarımlarına sihir, gizem ve ruhani derinlik unsurları katarak görsel iletişime bir büyü katma imkanı sağlar.

Dönüştürücü Görseller

Simyacı sembolleri genellikle dönüşüm ve metamorfozu temsil eder ve kullanıcılara tasarımlarında değişim, büyüme ve evrim kavramlarını görsel olarak iletmelerine olanak sağlar.

Ezoterik Hikaye Anlatımı

Kullanıcılar, bu sembolleri gizemli hikayeler anlatmak için kullanabilir ve içeriğine gizli anlamlar ve antik anlatılar katarak izleyicileri cezbedebilirler.

Kültürel Bağlantı

Simyacı sembolleri kültürel ve tarihsel bağlantılar taşır ve kullanıcılara simyacı geleneğin zengin dokusuna dokunma ve antik bilgelik duygusuyla rezonansa giren tasarımlar oluşturma fırsatı sunar.