Teknik

Return Symbol
Enter Symbol
Symbol for Delete
Erase to the Left
Erase to the Right
Symbol for Escape
Up Arrowhead
Option Key
Alternative Key Symbol
Place of Interest Sign
Eject Symbol
Keyboard
Undo Symbol
Previous Page
Next Page
Print Screen Symbol
Keyboard (Emoji)
⌨️
Black Right-pointing Triangle With Double Vertical Bar
Double Vertical Bar
Black Square for Stop
Black Circle for Record
Black Left-pointing Double Triangle
Black Right-pointing Double Triangle
Black Left-pointing Double Triangle With Vertical Bar
Black Right-pointing Double Triangle With Vertical Bar
Black Up-pointing Double Triangle
Black Down-pointing Double Triangle
Watch
Alarm Clock
Stopwatch
Timer Clock
Hourglass
Hourglass With Flowing Sand
Symbol for Acknowledge
Symbol for Backspace
Symbol for Bell
Symbol for Cancel
Symbol for Carriage Return
Symbol for Data Link Escape
Symbol for Device Control Four
Symbol for Device Control One
Symbol for Device Control Three
Symbol for Device Control Two
Symbol for End of Medium
Symbol for End of Text
Symbol for End of Transmission
Symbol for End of Transmission Block
Symbol for Enquiry
Symbol for File Separator
Symbol for Form Feed
Symbol for Group Separator
Symbol for Horizontal Tabulation
Symbol for Line Feed
Symbol for Negative Acknowledge
Symbol for Newline
Symbol for Null
Symbol for Record Separator
Symbol for Shift In
Symbol for Shift Out
Symbol for Space
Symbol for Start of Heading
Symbol for Start of Text
Symbol for Substitute
Symbol for Synchronous Idle
Symbol for Unit Separator
Symbol for Vertical Tabulation
Apl Functional Symbol Quad
Apl Functional Symbol Squish Quad
Apl Functional Symbol Quad Backslash
Apl Functional Symbol Quad Circle
Apl Functional Symbol Quad Colon
Apl Functional Symbol Quad Del
Apl Functional Symbol Quad Delta
Apl Functional Symbol Quad Diamond
Apl Functional Symbol Quad Divide
Apl Functional Symbol Quad Down Caret
Apl Functional Symbol Quad Downwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Equal
Apl Functional Symbol Quad Greater-than
Apl Functional Symbol Quad Jot
Apl Functional Symbol Quad Leftwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Less-than
Apl Functional Symbol Quad Not Equal
Apl Functional Symbol Quad Rightwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Slash
Apl Functional Symbol Quote Quad
Apl Functional Symbol Quad Upwards Arrow
Apl Functional Symbol Quad Question
Apl Functional Symbol Quad up Caret
White Square With Centre Vertical Line
X in a Rectangle Box
Square Foot
Square Lozenge
Flatness
House
White Trapezium
Clear Screen Symbol
Viewdata Square
Total Runout
Apl Functional Symbol Alpha
Apl Functional Symbol Alpha Underbar
Apl Functional Symbol Epsilon Underbar
Apl Functional Symbol Iota
Apl Functional Symbol Iota Underbar
Apl Functional Symbol Omega
Apl Functional Symbol Omega Underbar
Apl Functional Symbol Rho
Apl Functional Symbol Zilde
Apl Functional Symbol Del Diaeresis
Apl Functional Symbol Greater-than Diaeresis
Apl Functional Symbol Jot Diaeresis
Apl Functional Symbol Tilde Diaeresis
Apl Functional Symbol up Tack Diaeresis
Apl Functional Symbol Star Diaeresis
Apl Functional Symbol Jot Underbar
Metrical Long Over Short
Metrical Long Over Two Shorts
Metrical Two Shorts Joined
Metrical Two Shorts Over Long
Bell Symbol
All Around-profile
Diameter Sign
Circled Triangle Down
Circled Horizontal Bar With Notch
Dimension Origin
Apl Functional Symbol Circle Backslash
Apl Functional Symbol Circle Diaeresis
Apl Functional Symbol Circle Jot
Apl Functional Symbol Circle Star
Apl Functional Symbol Circle Stile
Apl Functional Symbol Circle Underbar
Broken Circle With Northwest Arrow
Helm Symbol
Position Indicator
Software-function Symbol
Benzene Ring With Circle
Benzene Ring
Telephone Recorder
Perspective
Projective
Up Arrowhead Between Two Horizontal Bars
Insertion Symbol
Apl Functional Symbol Del Stile
Apl Functional Symbol Delta Stile
Earth Ground
Apl Functional Symbol Del Tilde
Apl Functional Symbol Delta Underbar
Conical Taper
Decimal Separator Key Symbol
Sector
Slope
Apl Functional Symbol Diamond Underbar
Open-circuit-Output H-type Symbol
Open-circuit-Output L-type Symbol
Passive-pull-Down-output Symbol
Passive-pull-Up-output Symbol
Emphasis Symbol
Continuous Underline Symbol
Discontinuous Underline Symbol
Apl Functional Symbol up Caret Tilde
Apl Functional Symbol Down Caret Tilde
Apl Functional Symbol up Shoe Jot
Apl Functional Symbol Left Shoe Stile
Apl Functional Symbol I-beam
Electrical Intersection
Right Angle With Downwards Zigzag Arrow
Hysteresis Symbol
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal
Apl Functional Symbol up Tack Overbar
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal
Apl Functional Symbol Down Tack Underbar
Down Arrowhead
Countersink
Apl Functional Symbol Down Shoe Stile
Apl Functional Symbol Upwards Vane
Apl Functional Symbol Rightwards Vane
Apl Functional Symbol Downwards Vane
Apl Functional Symbol Leftwards Vane
Apl Functional Symbol Backslash Bar
Apl Functional Symbol Slash Bar
Apl Functional Symbol Down Tack Jot
Apl Functional Symbol up Tack Jot
Dentistry Symbol Light Vertical With Triangle
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Triangle
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Triangle
Dentistry Symbol Light Vertical With Circle
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Circle
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Circle
Apl Functional Symbol Stile Tilde
Dentistry Symbol Light Vertical and Wave
Dentistry Symbol Light Down and Horizontal With Wave
Dentistry Symbol Light Up and Horizontal With Wave
Left Ceiling
Right Ceiling
Right Floor
Left Floor
Right Vertical Box Line
Left Vertical Box Line
Straightness
Metrical Triseme
Counterbore
Metrical Tetraseme
Metrical Pentaseme
Monostable Symbol
Top Left Corner
Top Right Corner
Bottom Right Corner
Bottom Left Corner
Bottom Right Crop
Bottom Left Crop
Top Left Crop
Top Right Crop
Reversed Not Sign
Turned Not Sign
Dentistry Symbol Light Vertical and Top Right
Dentistry Symbol Light Vertical and Top Left
Dentistry Symbol Light Vertical and Bottom Left
Dentistry Symbol Light Vertical and Bottom Right
Not Check Mark
Radical Symbol Bottom
Summation Top
Summation Bottom
Top Half Integral
Integral Extension
Bottom Half Integral
Arc
Segment
Frown
Smile
Metrical Breve
Metrical Short Over Long
AC Current
Wavy Line
Vertical Line With Middle Dot
Electric Arrow
Composition Symbol
Cylindricity
Fuse
Symmetry
Direct Current Symbol Form Two

Programlama Hassasiyeti

Teknik Simgeler, kodlama simgelerini ve programlama gösterimlerini kapsar, kullanıcılara programlama kavramlarını kesinlikle temsil etmek için net simgeler sağlar, kodlama ile ilgili içeriğin oluşturulmasına yardımcı olur.

Mühendislik Grafikleri

Koleksiyon, devreler, şematikler ve diyagramlar gibi mühendislik alanlarıyla ilgili simgeler içerir, teknik kavramları görsel olarak iletmek için kullanıcıların teknik çizimlerinin netliğini artırır.

Bilimsel Doğruluk

Teknik Simgelerin kullanılması bilimsel ve teknik doğruluğu sağlar, kullanıcıların karmaşık fikirleri açıklıkla iletebilmesine olanak tanır, bu simgeler eğitim materyalleri ve teknik belgeler oluşturmak için değerli araçlar sunar.

Detaylı Temsil

Kullanıcılar, bu simgeleri kullanarak karmaşık teknik detayları temsil edebilir, yazılım diyagramlarından donanım şemalarına kadar teknik içeriğin derinliğini ve karmaşıklığını artırabilir.

Çeşitli Uygulama

Teknik kılavuzlarda, eğitim kaynaklarında veya dijital içerikte kullanılsın, Teknik Simgeler karmaşık teknik bilgileri görsel olarak iletmek için çok yönlü bir araç sunar, daha etkili ve etkileyici bir teknik iletişim deneyimine katkıda bulunur.