Hooky

 • A-a-num

Mono

 • A-num

Chroma

 • A-num

Classic

 • A-a-num

Dapper

 • A-a-num

Medieval Times

 • A-a-num

The North

 • A-a-num

Vintage

 • A-a-num

Modern

 • A-a-num

Chic

 • A-a-num

Swanky

 • A-a-num

Fancy

 • A-a-num

Fancy and Loud

 • A-a-num

Lil Caps Lock

 • A-num

Up Top

 • A-a-num

Watch Out

 • A-num

Silicon

 • A-a-num

Aesthetic

 • A-a-num

Dark Bubbles

 • A-num

Bubbles

 • A-a-num

C.R.E.A.M.

 • A-num

White Tie

 • A-num

Flip Flop

 • A-a-num

Palmistry

 • A-num

Sous Cheffe

 • A-num

Frizzle

 • A-a-num

I See Ew

 • A-a-num

Morse Code

 • A-num

Art Greco

 • A-a-num

Bounce

 • A-a-num

Manga

 • A-num

Joker Boy

 • A-num

Modern Whacks

 • A-a-num

Đa dạng biểu đạt

Các phông chữ trên Twitter cung cấp một loạt các kiểu dáng đa dạng, cho phép người dùng thêm phong cách và cá nhân hóa vào các tweet của họ, biểu đạt cảm xúc và nhấn mạnh một cách độc đáo.

Tăng khả năng nhìn thấy

Các phông chữ khác nhau thu hút sự chú ý, khiến các tweet nổi bật trong dòng thời gian và tạo điều kiện đọc tốt hơn giữa biển văn bản thông thường.

Độc nhất và xây dựng thương hiệu

Bằng cách sử dụng các phông chữ khác biệt, cá nhân và thương hiệu có thể tạo ra một danh tính riêng biệt, tạo ra sự nhận diện và nổi bật trong không gian Twitter đông đúc.

Tương tác và giữ chân

Các phông chữ độc đáo tăng cường sự tương tác bằng cách tạo sự quan tâm và khuyến khích người dùng dừng lại và đọc, tăng cường tác động tổng thể của thông điệp và giữ chân sự chú ý của khán giả.