Trình tạo Chữ gạch ngang

Nâng cao văn bản của bạn với các kiểu chữ gạch ngang! Khám phá sức mạnh của văn bản bị gạch ngang để nhấn mạnh, chỉnh sửa hoặc tạo ảnh hưởng trực quan độc đáo. Nổi bật, diễn đạt bản thân một cách độc đáo và thu hút khán giả của bạn. Khám phá việc sử dụng đa dạng của văn bản gạch ngang để tạo nên sự hấp dẫn trong nội dung của bạn.

Shuriken

 • A-a-num

C.R.E.A.M.

 • A-num

Counter Strikes

 • A-a-num

Vintage Strikes

 • A-a-num

Chic Strikes

 • A-a-num

Classic Slashes

 • A-a-num

Chic Slashes

 • A-a-num

Silicon Slashes

 • A-a-num

Hang Ten

 • A-a-num

The Operator

 • A-a-num

Swanky Comments

 • A-a-num

Dapper Comments

 • A-a-num

Chic Comments

 • A-a-num

Classic Comments

 • A-a-num

Bastille

 • A-a-num

To a T

 • A-a-num

Modern Whacks

 • A-a-num

Classic Whacks

 • A-a-num

Dapper Whacks

 • A-a-num

Silicon Whacks

 • A-a-num

Xtra Fancy

 • A-a-num

Crosshairs

 • A-a-num

Chic Quiver

 • A-a-num

Classic Quiver

 • A-a-num

Dapper Quiver

 • A-a-num

Silicon Quiver

 • A-a-num

William Tell

 • A-a-num

No Fancy

 • A-a-num

Slippy Counters

 • A-a-num

Swanky Slips

 • A-a-num

Slippy Vintage

 • A-a-num

Thay đổi sự nhấn mạnh

Văn bản gạch ngang cung cấp một cách để nhấn mạnh trong khi đánh dấu sửa đổi hoặc thay đổi, làm cho nó hoàn hảo để hiển thị sự thay đổi hoặc thu hút sự chú ý vào thông tin cụ thể trong nội dung.

Tương phản hình ảnh

Nó tạo ra một sự phá vỡ hình ảnh, giúp tạo ra sự tương phản trong nội dung, đảm bảo văn bản bị gạch ngang nổi bật và thu hút sự chú ý.

Cải thiện độ đọc

Trong quá trình gạch ngang văn bản, nó giúp cải thiện khả năng đọc bằng cách tập trung vào thông tin được cập nhật hoặc sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc hiểu dễ dàng hơn.

Đánh dấu thay đổi

Đây là một công cụ hiệu quả để chỉ ra sự thay đổi hoặc cập nhật, đảm bảo nội dung đã thay đổi nổi bật, giúp cho người xem dễ dàng nhìn thấy thông tin đã được sửa đổi.

Sự biến đổi thẩm mỹ

Ngoài việc sử dụng chức năng, văn bản gạch ngang còn thêm yếu tố thẩm mỹ, đóng góp vào sự hấp dẫn hình ảnh và mang lại cái nhìn và cảm nhận khác biệt cho nội dung.