Silicon

 • A-a-num

Aesthetic

 • A-a-num

Hooky

 • A-a-num

Medieval Times

 • A-a-num

The North

 • A-a-num

Dark Bubbles

 • A-num

Bubbles

 • A-a-num

Fancy

 • A-a-num

Fancy and Loud

 • A-a-num

Mono

 • A-num

Chroma

 • A-num

Lil Caps Lock

 • A-num

Up Top

 • A-a-num

Watch Out

 • A-num

Classic

 • A-a-num

Dapper

 • A-a-num

Vintage

 • A-a-num

Modern

 • A-a-num

Chic

 • A-a-num

Swanky

 • A-a-num

Flip Flop

 • A-a-num

Frizzle

 • A-a-num

Modern Whacks

 • A-a-num

Joker Boy

 • A-num

Art Greco

 • A-a-num

Evening Dress

 • A-num

Sous Cheffe

 • A-num

Palmistry

 • A-num

Two Fancy

 • A-a-num

Manga

 • A-num

Tuxedo

 • A-num

C.R.E.A.M.

 • A-num

Tùy chọn phong cách đa dạng

Phông chữ Facebook cung cấp nhiều phong cách khác nhau, giúp người dùng tạo ra các bài đăng hấp dẫn và biểu cảm, làm nổi bật nội dung của họ.

Tăng cường sự thu hút hình ảnh

Phông chữ độc đáo thu hút sự chú ý, làm cho các bài đăng trở nên hấp dẫn hình ảnh hơn và tăng khả năng tham gia và chia sẻ.

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Nổi bật và xác lập một danh tính trực tuyến riêng biệt bằng cách sử dụng các phông chữ cụ thể, thúc đẩy sự nhận diện và xây dựng thương hiệu trên nền tảng này.

Biểu đạt cảm xúc

Các loại phông chữ khác nhau cho phép truyền đạt cảm xúc, nhấn mạnh và sắc thái, làm cho bài đăng thêm sâu sắc và giúp người dùng biểu đạt mình một cách hiệu quả hơn.