ธีมสร้างข้อความใหญ่โต

ทำให้ความเชื่อมั่นดังขึ้นด้วยข้อความใหญ่! สำรวจฟอนต์ที่ใหญ่กว่าชีวิตเพื่อยื้อตัว, แสดงตัวตนอย่างไม่ซ้ำใครและจารึกใจผู้ชมของคุณ ปรับระดับเนื้อหาของคุณด้วยสไตล์ข้อความที่ดึงความสนใจ ค้นพบพลังของขนาดในการสื่อสารและสร้างผลกระทบในวันนี้!

Bode

 • A-num

Hit

 • A-num

Manga

 • A-num

Nut

 • A-num

Inu San

 • A-num

This

 • A-num

Aesthetic

 • A-a-num

Galactic

 • A-num

Haiku

 • A-num

Hooky

 • A-a-num

Ramen

 • A-num

Shhhhhh

 • A-a-num

Beach Birds

 • A-a-num

Bounce

 • A-a-num

Extra Lines

 • A-a-num

Double Bubble

 • A-a-num

Odysseus

 • A-a-num

I See Ew

 • A-a-num

Night Sky

 • A-a-num

Rosetta Stone

 • A-num

Sumptuous Scholar

 • A-a-num

Big Brother

 • A-num

เอฟเฟกต์ที่มองเห็นได้ชัด

ข้อความขนาดใหญ่จะดึงดูดความสนใจ ให้ข้อมูลสำคัญหรือหัวข้อที่สำคัญอย่างเป็นทางการจะไม่สามารถพลาดได้ โดยการปรับปรุงความอ่านและรับรู้ข้อความที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่ชัดเจน

การเน้นเพิ่มขึ้น

ขนาดใหญ่ช่วยเน้นข้อความสำคัญ เพิ่มผลกระทบและความชัดเจนของข้อมูลที่สำคัญ ให้เด่นชัดกว่าเนื้อหาอื่น ๆ

ลำดับความสำคัญทางสายตา

ข้อความขนาดใหญ่ช่วยในการสร้างลำดับความสำคัญทางสายตาในเนื้อหา ช่วยนำทางความสนใจของผู้อ่านไปยังส่วนที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสบการณ์และความเข้าใจของผู้ใช้

การกระตุ้นการมีส่วนร่วม

ขนาดข้อความใหญ่นี้มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้ชม ส่งเสริมความสนใจและการจดจ่อในข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเพิ่มโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์และการจดจำเพิ่มขึ้น

การมีอิทธิพลทางสายตา

นอกจากความอ่านได้ดี ข้อความขนาดใหญ่ยังเพิ่มความเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์และสไตล์ ทำให้เนื้อหาดูสวยงามและมีความสามารถในการกระทำผลกระทบที่มีน้ำหนัก